Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 z Jaroslava Svobodová

 • Název knihy: Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018
 • Autor knihy: Jaroslava Svobodová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2017
 • Počet stránek: 500
 • Žánrové knihy: Účetnictví
 • ISBN: 978-80-7554-090-4
 • EAN: 9788075540904
 • Dostupné soubory: abeceda-ucetnictvi-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-2017-2018-346368.pdf, abeceda-ucetnictvi-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-2017-2018-346368.epub, abeceda-ucetnictvi-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-2017-2018-346368.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 v dolní části stránky

Shrnutí knihy Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 z Jaroslava Svobodová

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu.

Podrobněji k obsahu
„Modernizace“ účetnictví některých vybraných účetních jednotek ovlivňuje i obsah publikace, který je zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, jednotlivé části účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, účetní závěrku, dlouhodobý majetek, zásoby, opravné položky, zúčtovací vztahy, jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty, náklady a výnosy, podrozvahové účty a dále na účetní souvztažnosti směřované na jednotlivé formy účetních jednotek.

Obsahuje příklady postupů účtování
Součástí publikace jsou konkrétní příklady postupů účtování, které jsou stanoveny v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a další prováděcí právní předpisy (tj. vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb. a vyhláška č. 220/2013 Sb.) včetně postupů účtování, které vyplývají z ustanovení Českých účetních standardů č. 701 až 710 ve znění platném od 1. 1. 2017.

Pro koho je tato kniha určena
Kniha je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a Regionálních rad regionů soudržnosti. Autorkou je Jaroslava Svobodová, bývalá metodička účetnictví Ministerstva financí ČR, autorka a spoluautorka řady odborných publikací.

Stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 je 500 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 z Jaroslava Svobodová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 z Jaroslava Svobodová.

Populární vyhledávání: Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 pdf, stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 pdf, stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 knihu pdf, Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 kniha ve formátu pdf, zdarma Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 kniha ke stažení, zdarma Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 ebook ve formátu pdf, Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 pdf? Jak mohu stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018? stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 epub, stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 ebook epub, Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 e-kniha ve formátu epub, zdarma Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 epub? Jak stáhnout knihu Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 ve formátu epub? Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 mobi, stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 mobi, stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 e-kniha mobi, Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 kniha ve formátu mobi, zdarma Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 mobi? Jak mohu stáhnout knihu Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 z Jaroslava Svobodová zdarma? Jak stáhnout Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 z Jaroslava Svobodová e-knihu zdarma?

Leave a Reply