Analýza účtovnej závierky

Analýza účtovnej závierky

Analýza účtovnej závierky stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Analýza účtovnej závierky z Miriama Blahušiaková

 • Název knihy: Analýza účtovnej závierky
 • Autor knihy: Miriama Blahušiaková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 440
 • Žánrové knihy: Ekonomie, ekonomika
 • ISBN: 978-80-8168-589-7
 • EAN: 9788081685897
 • Dostupné soubory: analyza-uctovnej-zavierky-346961.pdf, analyza-uctovnej-zavierky-346961.epub, analyza-uctovnej-zavierky-346961.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Analýza účtovnej závierky v dolní části stránky

Shrnutí knihy Analýza účtovnej závierky z Miriama Blahušiaková

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši učebnica komplexne a všeobecne, pričom vychádza z aktuálnej právnej úpravy na rok 2017. Zameriava sa predovšetkým na účtovnú závierku malých a veľkých účtovných jednotiek, poukazuje však aj na charakteristické znaky účtovníctva mikro účtovnej jednotky. V jednotlivých kapitolách sa autorky venujú účtovnej závierke vo všeobecnosti, analyzujú uzávierkové práce z hľadiska ich obsahu, vysvetľujú identifikovanie, oceňovanie a účtovanie účtovných prípadov, takisto sa venujú všeobecným požiadavkám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a jednotlivým súčastiam účtovnej závierky – súvahe, výkazu ziskov a strát a poznámkam, zaoberajú sa finančnou analýzou individuálnej účtovnej závierky a napokon vysvetľujú nadnárodnú úpravu účtovníctva. Učebnica je určená predovšetkým študentom študijného programu účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je však vhodným študijným materiálom aj pre rôzne formy vzdelávania v oblasti účtovníctva po zvládnutí metodiky účtovania, napr. pri príprave uchádzačov na audítorské skúšky, na skúšky certifikovaných účtovníkov, a môže poslúžiť aj v praxi ako pomôcka pri zostavovaní účtovnej závierky a jej následnej analýze.

Stáhnout Analýza účtovnej závierky knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Analýza účtovnej závierky je 440 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Analýza účtovnej závierky kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Analýza účtovnej závierky z Miriama Blahušiaková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Analýza účtovnej závierky z Miriama Blahušiaková.

Populární vyhledávání: Analýza účtovnej závierky pdf, stáhnout Analýza účtovnej závierky pdf, stáhnout Analýza účtovnej závierky knihu pdf, Analýza účtovnej závierky kniha ve formátu pdf, zdarma Analýza účtovnej závierky kniha ke stažení, zdarma Analýza účtovnej závierky ebook ve formátu pdf, Analýza účtovnej závierky knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Analýza účtovnej závierky pdf? Jak mohu stáhnout Analýza účtovnej závierky kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Analýza účtovnej závierky zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Analýza účtovnej závierky? stáhnout Analýza účtovnej závierky epub, stáhnout Analýza účtovnej závierky ebook epub, Analýza účtovnej závierky e-kniha ve formátu epub, zdarma Analýza účtovnej závierky ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Analýza účtovnej závierky epub? Jak stáhnout knihu Analýza účtovnej závierky ve formátu epub? Analýza účtovnej závierky mobi, stáhnout Analýza účtovnej závierky mobi, stáhnout Analýza účtovnej závierky e-kniha mobi, Analýza účtovnej závierky kniha ve formátu mobi, zdarma Analýza účtovnej závierky ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Analýza účtovnej závierky mobi? Jak mohu stáhnout knihu Analýza účtovnej závierky v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Analýza účtovnej závierky z Miriama Blahušiaková zdarma? Jak stáhnout Analýza účtovnej závierky z Miriama Blahušiaková e-knihu zdarma?

Leave a Reply