Autorský zákon

Autorský zákon

Autorský zákon stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Autorský zákon z Jarmila Lazíková

 • Název knihy: Autorský zákon
 • Autor knihy: Jarmila Lazíková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 480
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8078-593-2
 • EAN: 9788080785932
 • Dostupné soubory: autorsky-zakon-347132.pdf, autorsky-zakon-347132.epub, autorsky-zakon-347132.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Autorský zákon v dolní části stránky

Shrnutí knihy Autorský zákon z Jarmila Lazíková

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov.

Základom publikácie je komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 289/2013 Z. z. účinnej od 1. novembra 2013. Posledná novela bola prijatá za účelom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ vo veci lehoty ochrany niektorých práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, zároveň spresnila alebo doplnila niektoré legislatívne pojmy a výrazne zasahuje aj do právnej úpravy licenčných zmlúv. Napriek snahe Európskej únie harmonizovať autorské právo na vnútornom trhu sa vyskytujú mnohé rozdiely v právnych úpravách členských štátov vo veciach autorského práva. Komentár preto obsahuje aj komparáciu právnej úpravy vybraných inštitútov s českou právnou úpravou autorského práva.

Komentár je určený širokej právnickej verejnosti, ďalej tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou autorských a s nimi súvisiacich práv, ako aj pre samotných nositeľov práv, ktorým autorský zákon poskytuje právnu ochranu. V neposlednom rade je určený aj študentom vysokých škôl v rámci štúdia práva duševného vlastníctva.

Stáhnout Autorský zákon knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Autorský zákon je 480 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Autorský zákon kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Autorský zákon z Jarmila Lazíková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Autorský zákon z Jarmila Lazíková.

Populární vyhledávání: Autorský zákon pdf, stáhnout Autorský zákon pdf, stáhnout Autorský zákon knihu pdf, Autorský zákon kniha ve formátu pdf, zdarma Autorský zákon kniha ke stažení, zdarma Autorský zákon ebook ve formátu pdf, Autorský zákon knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Autorský zákon pdf? Jak mohu stáhnout Autorský zákon kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Autorský zákon zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Autorský zákon? stáhnout Autorský zákon epub, stáhnout Autorský zákon ebook epub, Autorský zákon e-kniha ve formátu epub, zdarma Autorský zákon ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Autorský zákon epub? Jak stáhnout knihu Autorský zákon ve formátu epub? Autorský zákon mobi, stáhnout Autorský zákon mobi, stáhnout Autorský zákon e-kniha mobi, Autorský zákon kniha ve formátu mobi, zdarma Autorský zákon ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Autorský zákon mobi? Jak mohu stáhnout knihu Autorský zákon v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Autorský zákon z Jarmila Lazíková zdarma? Jak stáhnout Autorský zákon z Jarmila Lazíková e-knihu zdarma?

Leave a Reply