Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Civilný mimosporový poriadok z Edmund Horváth

 • Název knihy: Civilný mimosporový poriadok
 • Autor knihy: Edmund Horváth
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 504
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-362-6
 • EAN: 9788081683626
 • Dostupné soubory: civilny-mimosporovy-poriadok-346963.pdf, civilny-mimosporovy-poriadok-346963.epub, civilny-mimosporovy-poriadok-346963.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Civilný mimosporový poriadok v dolní části stránky

Shrnutí knihy Civilný mimosporový poriadok z Edmund Horváth

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.

Predkladaný komentár k Civilnému mimosporovému poriadku nadväzuje na už vydaný komentár k Civilnému sporovému poriadku. S poukazom na subsidiárnu aplikáciu Civilného sporového poriadku autori tiež na viacerých miestach upozorňujú, ktoré ustanovenia Civilného sporového poriadku budú aplikovateľné aj v mimosporovom súdnom procese.

Členenie komentára je štandardné – po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie súvisiacich ustanovení tohto zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej samotný text komentára a v jeho závere judikatúra. Autori vyberali doterajšiu judikatúru súdov s ohľadom na jej potenciálnu využiteľnosť v novej právnej úprave, pričom vo viacerých prípadoch ide o judikatúru, ktorou bol pri navrhovaní zákona inšpirovaný aj samotný zákonodarca. Pri viacerých ustanoveniach je vybratá aj taká judikatúra, ktorá ešte nebola v žiadnom diele publikovaná, čo podstatne zvyšuje hodnotu komentára. Pri novej právnej úprave je veľmi cenným dôraz na ďalšie súvisiace ustanovenia zákona tak, aby výklad jednotlivých inštitútov bol čo najkomplexnejší.

V samotnom texte komentára autori upozorňujú na relevantný výklad predkladateľa v jeho dôvodovej správe, ako aj odôvodnenia pozmeňujúcich návrhov výbormi Národnej rady SR, na niektorých miestach dávajú do pozornosti aj zásadné názory z pripomienkového konania k novému zákonu. Komentár neodradí čitateľa nezrozumiteľným štýlom, preto je využiteľný nielen pre právnickú verejnosť, teda sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, notárov, ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú verejnosť.

Stáhnout Civilný mimosporový poriadok knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Civilný mimosporový poriadok je 504 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Civilný mimosporový poriadok kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Civilný mimosporový poriadok z Edmund Horváth – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Civilný mimosporový poriadok z Edmund Horváth.

Populární vyhledávání: Civilný mimosporový poriadok pdf, stáhnout Civilný mimosporový poriadok pdf, stáhnout Civilný mimosporový poriadok knihu pdf, Civilný mimosporový poriadok kniha ve formátu pdf, zdarma Civilný mimosporový poriadok kniha ke stažení, zdarma Civilný mimosporový poriadok ebook ve formátu pdf, Civilný mimosporový poriadok knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Civilný mimosporový poriadok pdf? Jak mohu stáhnout Civilný mimosporový poriadok kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Civilný mimosporový poriadok zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Civilný mimosporový poriadok? stáhnout Civilný mimosporový poriadok epub, stáhnout Civilný mimosporový poriadok ebook epub, Civilný mimosporový poriadok e-kniha ve formátu epub, zdarma Civilný mimosporový poriadok ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Civilný mimosporový poriadok epub? Jak stáhnout knihu Civilný mimosporový poriadok ve formátu epub? Civilný mimosporový poriadok mobi, stáhnout Civilný mimosporový poriadok mobi, stáhnout Civilný mimosporový poriadok e-kniha mobi, Civilný mimosporový poriadok kniha ve formátu mobi, zdarma Civilný mimosporový poriadok ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Civilný mimosporový poriadok mobi? Jak mohu stáhnout knihu Civilný mimosporový poriadok v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Civilný mimosporový poriadok z Edmund Horváth zdarma? Jak stáhnout Civilný mimosporový poriadok z Edmund Horváth e-knihu zdarma?

Leave a Reply