Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 z Ing. Ladislav Pitner

 • Název knihy: Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017
 • Autor knihy: Ing. Ladislav Pitner
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2017
 • Počet stránek: 856
 • Žánrové knihy: Daně
 • ISBN: 978-80-7554-089-8
 • EAN: 9788075540898
 • Dostupné soubory: dan-z-pridane-hodnoty-s-komentarem-k-1-7-2017-345082.pdf, dan-z-pridane-hodnoty-s-komentarem-k-1-7-2017-345082.epub, dan-z-pridane-hodnoty-s-komentarem-k-1-7-2017-345082.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 v dolní části stránky

Shrnutí knihy Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 z Ing. Ladislav Pitner

Tato jedinečná publikace nabízí čtenářům jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH.

Zohledněny nejaktuálnější legislativní změny

V tomto 11. vydání byly zohledněny především některé změny provedené v průběhu roku 2016 a 2017 novelami zákona o DPH. V roce 2016 se jednalo především o změny přijaté v souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, s účinností od 1. 5. 2016 (elektronická forma podání) a od 1. 12. 2016 (první snížená sazba na stravovací služby), a o změny přijaté zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (změny v celních režimech, u vývozu, zrušení osvobození od daně při dodání zboží a poskytnutí služeb ve svobodném pásmu, uplatnění reverse-charge u dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, která není plátcem, atd.).
Zohledněny jsou za také některé drobnější změny, které bylo nutné promítnout do zákona o DPH a jejichž účinnost je od 1. 1. 2017, a to změny provedené zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, a zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.
Rovněž byla do textu komentáře promítnuta změna vyplývající z nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. (zrušení § 101g odst. 5 týkajícího se kontrolního hlášení a také přeřazení novin a časopisů od 1. 3. 2017 do druhé snížené sazby daně).

Zásadní novelizace zákona o DPH

Podstatné jsou pak především změny zákona o DPH provedené dlouho očekávanou novelou zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017, které tvoří převažující změny v komentáři k zákonu o DPH.
Dále byly zohledněny i novely nařízení vlády č. 361/2016 Sb., vydané s účinností k 1. 2. 2016 (dodání elektřiny a plynu obchodníkovi) a k 1. 10. 2016 (některé vybrané služby elektronických komunikací).

Kvalitní komentář zaměřený na praktickou aplikaci

Komentář je stejně jako u předcházejících vydání zaměřen na praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůsobeny i praktické příklady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení.

Stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 je 856 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 z Ing. Ladislav Pitner – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 z Ing. Ladislav Pitner.

Populární vyhledávání: Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 pdf, stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 pdf, stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 knihu pdf, Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 kniha ve formátu pdf, zdarma Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 kniha ke stažení, zdarma Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 ebook ve formátu pdf, Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 pdf? Jak mohu stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017? stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 epub, stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 ebook epub, Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 e-kniha ve formátu epub, zdarma Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 epub? Jak stáhnout knihu Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 ve formátu epub? Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 mobi, stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 mobi, stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 e-kniha mobi, Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 kniha ve formátu mobi, zdarma Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 mobi? Jak mohu stáhnout knihu Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 z Ing. Ladislav Pitner zdarma? Jak stáhnout Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017 z Ing. Ladislav Pitner e-knihu zdarma?

Leave a Reply