Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017

Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017

Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 z Pavel Běhounek

 • Název knihy: Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017
 • Autor knihy: Pavel Běhounek
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2017
 • Počet stránek: 376
 • Žánrové knihy: Daně
 • ISBN: 978-80-7554-088-1
 • EAN: 9788075540881
 • Dostupné soubory: danove-zakony-v-uplnem-zneni-k-1-7-2017-s-prehledy-zmen-333979.pdf, danove-zakony-v-uplnem-zneni-k-1-7-2017-s-prehledy-zmen-333979.epub, danove-zakony-v-uplnem-zneni-k-1-7-2017-s-prehledy-zmen-333979.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 v dolní části stránky

Shrnutí knihy Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 z Pavel Běhounek

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017.

Změny v oblasti daní pro rok 2017

Legislativních změn k 1. 1. 2017 bylo poměrně malé množství – např. u zákona o daních z příjmů se jedná o parametrické změny nezdanitelných částí ve výši příspěvku zaplaceného na penzijní připojištění se státním příspěvkem, resp. na doplňkové penzijní spoření, či uhrazeného pojistného na soukromé životní pojištění (§ 15 odst. 5 a 6 ZDP); v zákoně o DPH došlo k 1. 1. 2017 pouze k takovým změnám, které pro běžnou praxi příliš významné nejsou – změna vymezení penzijních činností v § 54a a provozování hazardních her v § 60.
K zásadním změnám ovšem došlo v průběhu roku – k 1. 7. 2017 byl zásadně novelizován zákon o daních z příjmů a zákon o DPH a dále zákon o rezervách a daňový řád. Tyto změny jsou v knize vyznačeny.

Změny v zákoně o daních z příjmů k 1. červenci 2017

Novelizace zákona o daních z příjmů k 1. 7. 2017 je značně nepřehledná – většina novelizovaných ustanovení se totiž použije až pro zdaňovací období roku 2018, resp. pro zdaňovací období započaté 1. 7. 2017 a později (např. pro hospodářský rok 07/2017 až 06/2018). Mnohé situace se budou ještě po celý rok 2017 posuzovat podle úpravy účinné do 30. 6. 2017. Například pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti se až do konce roku 2017 použije úprava § 6 odst. 4 účinná do 30. 6. 2017 a úprava účinná od 1. 7. 2017 se poprvé použije až pro zdaňovací období roku 2018. Z uvedeného důvodu je znění zákona o daních z příjmů zpracováno tak, že měněná ustanovení jsou uvedena jak ve znění účinném k 30. 6. 2017 (protože však již není od 1. 7. 2017 účinná, tak je označena škrtnutím), tak ve znění účinném od 1. 1. 2017, přičemž jsou zvýrazněny rozdíly mezi starou a novou úpravou.
Některá novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů se však použijí, resp. je lze použít již pro zdaňovací období roku 2017. Změny, na které se vztahují přechodná ustanovení, jsou komentovány redakčními poznámkami, aby bylo zřejmé použití změn pro období roku 2017 apod.

Zákon o evidenci tržeb

Součástí knihy je také zákon o evidenci tržeb a metodická pomůcka k evidenci tržeb. Režim přenesení daňové povinnosti se u vybraného zboží uplatňuje na základě prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb., které je také součástí knihy.

Stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 je 376 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 z Pavel Běhounek – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 z Pavel Běhounek.

Populární vyhledávání: Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 pdf, stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 pdf, stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 knihu pdf, Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 kniha ve formátu pdf, zdarma Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 kniha ke stažení, zdarma Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 ebook ve formátu pdf, Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 pdf? Jak mohu stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017? stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 epub, stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 ebook epub, Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 e-kniha ve formátu epub, zdarma Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 epub? Jak stáhnout knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 ve formátu epub? Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 mobi, stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 mobi, stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 e-kniha mobi, Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 kniha ve formátu mobi, zdarma Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 mobi? Jak mohu stáhnout knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 z Pavel Běhounek zdarma? Jak stáhnout Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 z Pavel Běhounek e-knihu zdarma?

Leave a Reply