Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve z Miriam Imrich Breznoščáková

 • Název knihy: Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve
 • Autor knihy: Miriam Imrich Breznoščáková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 262
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-360-2
 • EAN: 9788081683602
 • Dostupné soubory: dlhy-porucitela-a-ich-vyporiadanie-v-konani-o-dedicstve-347224.pdf, dlhy-porucitela-a-ich-vyporiadanie-v-konani-o-dedicstve-347224.epub, dlhy-porucitela-a-ich-vyporiadanie-v-konani-o-dedicstve-347224.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve v dolní části stránky

Shrnutí knihy Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve z Miriam Imrich Breznoščáková

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme aj dôvodom nedostatku slovenskej judikatúry, ako aj odbornej literatúry v oblasti likvidácie dedičstva a prechodu dlhov. V podmienkach dedičského konania na Slovensku tak nachádzame dva javy – minimálna prax súdnych komisárov z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy a súčasne nedostatok judikatúry a literatúry na tému „riešenie dlhov“, ktoré sa dostávajú do vzájomnej interakcie v „bludnom kruhu“.

Práve preto je primárnym cieľom predloženie komplexne spracovanej odbornej publikácie na tému dlhov v dedičskom konaní, prechodu zodpovednosti za dlhy, predlženého dedičstva s dôrazom na likvidáciu dedičstva. Cieľom publikácie je analýza a spracovanie súčasnej právnej úpravy a dostupných literárnych zdrojov vo vzťahu k právnej úprave posudzovania dlhov, prechodu dlhov, vyporiadania dlhov a predlženého dedičstva a samotnej likvidácie dedičstva v dedičskom konaní na Slovensku.

V publikácii možno sledovať štyri obsahové, navzájom sa prelínajúce línie. Je obsahovo rozdelená na kapitoly, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. V každej kapitole alebo v jej závere je stručne sformulovaný parciálny záver k analyzovanej problematike.

Z hľadiska systematiky je z publikácie zrejmá prepojenosť ustanovení hmotného a procesného práva vo vzájomných súvislostiach tak, aby poskytla čo najkomplexnejší pohľad na problematiku dlhov, zodpovednosti za dlhy, vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva v slovenskom právnom poriadku.

Publikácia, predstavujúca aj akúsi „praktickú príručku“ s odborným pohľadom na sledovanú oblasť, je určená pre sudcov, notárov prejednávajúcich dedičstvá, advokátov a iných odborníkov, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s dlhmi v prípade úmrtia dlžníka, či už na strane dedičov, alebo veriteľov. Môže byť prínosom aj pre študentov právnických fakúlt, ako aj notárskych koncipientov pri ich príprave na výkon povolania notára či iného odborníka právnickej či vedeckej obce.

Stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve je 262 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve z Miriam Imrich Breznoščáková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve z Miriam Imrich Breznoščáková.

Populární vyhledávání: Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve pdf, stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve pdf, stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve knihu pdf, Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve kniha ve formátu pdf, zdarma Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve kniha ke stažení, zdarma Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve ebook ve formátu pdf, Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve pdf? Jak mohu stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve? stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve epub, stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve ebook epub, Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve e-kniha ve formátu epub, zdarma Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve epub? Jak stáhnout knihu Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve ve formátu epub? Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve mobi, stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve mobi, stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve e-kniha mobi, Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve kniha ve formátu mobi, zdarma Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve mobi? Jak mohu stáhnout knihu Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve z Miriam Imrich Breznoščáková zdarma? Jak stáhnout Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve z Miriam Imrich Breznoščáková e-knihu zdarma?

Leave a Reply