Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí

Internet jako objekt práva - Hledání rovnováhy anatomie a soukromí

Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí z Ján Matejka

 • Název knihy: Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí
 • Autor knihy: Ján Matejka
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2013
 • Počet stránek: 260
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-904248-7-6
 • EAN: 9788090424876
 • Dostupné soubory: internet-jako-objekt-prava-314256.pdf, internet-jako-objekt-prava-314256.epub, internet-jako-objekt-prava-314256.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí v dolní části stránky

Shrnutí knihy Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí z Ján Matejka

Publikace, kterou ma´ cˇtena´rˇ v rukou, je orientova´na na ota´zky vztahu svobody a soukromi´ cˇloveˇka v prostrˇedi´ Internetu. Jde o te´mata, z nichzˇ lze jen obti´zˇneˇ jedno uprˇednostnit prˇed druhy´m, kdyzˇ jsou v podstateˇ stejne´ho vy´znamu a navza´jem se doplnˇuji´. Kniha je psa´na pro vsˇechny, kterˇi´ se chteˇji´ (cˇi musi´) zaby´vat teˇmito mnohdy konfliktni´mi ota´zkami, vcˇetneˇ slozˇite´ a sta´le jesˇteˇ neprˇi´lisˇ zazˇite´ pra´vni´ regulace. Ta se bohuzˇel velmi cˇasto mi´ji´ se skutecˇny´m chova´ni´m v tomto prostrˇedi´.

Ján Matejka v současné době působí jako vedoucí oddělení soukromého práva a zástupce ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice nových technologií. Jako pedagog působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ján Matejka je také členem redakčních rad právnických a právně orientovaných časopisů, jako jsou Právník, Všehrd, Revue pro právo a technologie, DSM nebo ITpravo.cz, V roce 2009 mu předseda Akademie věd udělil prémii Otto Wichterleho, kterou získávají mimořádně kvalitní a perspektivní vědečtí pracovníci AV ČR. Ján Matejka je autorem více než 100 odborných a popularizujících prací. Působí rovněž jako samostatný advokát.

Stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí je 260 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí z Ján Matejka – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí z Ján Matejka.

Populární vyhledávání: Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí pdf, stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí pdf, stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí knihu pdf, Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí kniha ve formátu pdf, zdarma Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí kniha ke stažení, zdarma Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí ebook ve formátu pdf, Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí pdf? Jak mohu stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí? stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí epub, stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí ebook epub, Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí e-kniha ve formátu epub, zdarma Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí epub? Jak stáhnout knihu Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí ve formátu epub? Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí mobi, stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí mobi, stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí e-kniha mobi, Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí kniha ve formátu mobi, zdarma Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí mobi? Jak mohu stáhnout knihu Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí z Ján Matejka zdarma? Jak stáhnout Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy anatomie a soukromí z Ján Matejka e-knihu zdarma?

Leave a Reply