Jazykové paralely

Jazykové paralely

Jazykové paralely stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Jazykové paralely z Anna Čermáková

 • Název knihy: Jazykové paralely
 • Autor knihy: Anna Čermáková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 290
 • Žánrové knihy: Literární vědy
 • ISBN: 9788074225574
 • EAN: 9788074225574
 • Dostupné soubory: jazykove-paralely-318090.pdf, jazykove-paralely-318090.epub, jazykove-paralely-318090.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Jazykové paralely v dolní části stránky

Shrnutí knihy Jazykové paralely z Anna Čermáková

Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané Nakladatelstvím Lidové noviny a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus. V edici jsou publikovány materiálově založené sondy z nejrůznějších oblastí jazykovědy a výzkumu komunikace: od témat lexikologických, morfologických a syntaktických, přes práce kontrastivní a kvantitativní až po zaměření na specifika jednotlivých forem jazyka či na metodologii korpusového výzkumu. Od devadesátých let minulého století, kdy byl vytvořen první paralelní, norsko-anglický korpus, zaznamenala kontrastivní korpusová lingvistika rychlý rozvoj a korpusový materiál a metody se začaly široce uplatňovat i v translatologii. Kniha mapuje současný stav a trendy v obou těchto oblastech výzkumu opírajících se o využití překladových paralelních a srovnatelných korpusů. Vedle „tradičních“ korpusových kontrastivních a translatologických studií porovnávajících různé jazykové jevy a vyjadřování jazykových funkcí v několika jazycích (s oporou v datech paralelního korpusu InterCorp) obsahuje kniha také kapitoly, které ukazují na rozdíly mezi překladovou a nepřekladovou češtinou (na srovnatelných datech korpusu Jerome). Představuje tak širokou škálu metod, které se mohou v kontrastivně-korpusovém výzkumu uplatnit, ale ukazuje zároveň i na dosud existující omezení tohoto typu výzkumu spočívající zejména v rozsahu a omezené stylové rozmanitosti dostupných dat.

Stáhnout Jazykové paralely knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Jazykové paralely je 290 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Jazykové paralely kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Jazykové paralely z Anna Čermáková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Jazykové paralely z Anna Čermáková.

Populární vyhledávání: Jazykové paralely pdf, stáhnout Jazykové paralely pdf, stáhnout Jazykové paralely knihu pdf, Jazykové paralely kniha ve formátu pdf, zdarma Jazykové paralely kniha ke stažení, zdarma Jazykové paralely ebook ve formátu pdf, Jazykové paralely knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Jazykové paralely pdf? Jak mohu stáhnout Jazykové paralely kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Jazykové paralely zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Jazykové paralely? stáhnout Jazykové paralely epub, stáhnout Jazykové paralely ebook epub, Jazykové paralely e-kniha ve formátu epub, zdarma Jazykové paralely ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Jazykové paralely epub? Jak stáhnout knihu Jazykové paralely ve formátu epub? Jazykové paralely mobi, stáhnout Jazykové paralely mobi, stáhnout Jazykové paralely e-kniha mobi, Jazykové paralely kniha ve formátu mobi, zdarma Jazykové paralely ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Jazykové paralely mobi? Jak mohu stáhnout knihu Jazykové paralely v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Jazykové paralely z Anna Čermáková zdarma? Jak stáhnout Jazykové paralely z Anna Čermáková e-knihu zdarma?

Leave a Reply