Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů z Lucia Valentová

 • Název knihy: Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů
 • Autor knihy: Lucia Valentová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 176
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-7502-142-7
 • EAN: 9788075021427
 • Dostupné soubory: judicialni-trendy-v-mimosoudnim-reseni-preshranicnich-sporu-312505.pdf, judicialni-trendy-v-mimosoudnim-reseni-preshranicnich-sporu-312505.epub, judicialni-trendy-v-mimosoudnim-reseni-preshranicnich-sporu-312505.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů z Lucia Valentová

Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešení těchto sporů, pravomoci rozhodců či mediátorů a konečně i národní procesní právo. U mediace se skloňuje její ze zákona povinné zavedení v některých, zejména rodinněprávních, případech, v případě mezinárodní obchodní arbitráže se řády rozhodčích soudů stávají detailnějšími a do rozhodčího řízení se častěji prosazují prvky, které byly dříve vlastní řízení soudnímu. Tato tzv. judicializace je zapříčiněna především obavou o zajištění práva na spravedlivý proces na straně jedné a snahou o zachování efektivity rozhodčího a mediačního řízení na straně druhé.
Autorky monografie rozpoznávají judiciální trendy u rozhodčího řízení především ve snaze o normování průběhu rozhodčího řízení prostřednictvím tzv. soft law a v rozšiřování pravomoci rozhodců k vydávání předběžných opatření. V případě mediace se pak judicializace odráží ve snaze o její obligatornost.
Cílem monografie je zmapovat tyto judiciální trendy a zhodnotit jejich vliv na budoucí vývoj mezinárodního rozhodčího řízení a mediace.

Stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů je 176 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů z Lucia Valentová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů z Lucia Valentová.

Populární vyhledávání: Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů pdf, stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů pdf, stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů knihu pdf, Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů kniha ve formátu pdf, zdarma Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů kniha ke stažení, zdarma Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů ebook ve formátu pdf, Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů pdf? Jak mohu stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů? stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů epub, stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů ebook epub, Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů e-kniha ve formátu epub, zdarma Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů epub? Jak stáhnout knihu Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů ve formátu epub? Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů mobi, stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů mobi, stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů e-kniha mobi, Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů kniha ve formátu mobi, zdarma Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů z Lucia Valentová zdarma? Jak stáhnout Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů z Lucia Valentová e-knihu zdarma?

Leave a Reply