Judikatúra vo veciach dobrých mravov

Judikatúra vo veciach dobrých mravov

Judikatúra vo veciach dobrých mravov stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach dobrých mravov z Pavol Valuška

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach dobrých mravov
 • Autor knihy: Pavol Valuška
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 220
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-674-0
 • EAN: 9788081686740
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-dobrych-mravov-346878.pdf, judikatura-vo-veciach-dobrych-mravov-346878.epub, judikatura-vo-veciach-dobrych-mravov-346878.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach dobrých mravov v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach dobrých mravov z Pavol Valuška

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov. Zásadný význam pri presadzovaní morálneho rozmeru práva a idey spravodlivosti pri aplikácii právnych noriem v oblasti súkromného práva, resp. pri „používaní práva“ má inštitút dobrých mravov. Ako sa vyjadril Ústavný súd Českej republiky, rešpektovanie dobrých mravov patrí ku kľúčovým zásadám právneho poriadku tým, že významnou mierou prispieva k presadzovaniu spravodlivosti v právnych vzťahoch. Inštitút dobrých mravov má tiež viesť k zmierňovaniu tvrdosti právnych noriem.

Dobré mravy (boni mores), hoci majú zásadný význam v oblasti súkromného práva, nie sú zákonom definované. O to náročnejšia je aplikácia tohto inštitútu v konkrétnej právnej veci. Je nepochybne hlavne na súdoch, aby s prihliadnutím na špecifické okolnosti konkrétneho prípadu posúdili, či určité konanie subjektu alebo teda výkon práva určitého subjektu je v rozpore s dobrými mravmi alebo nie je. Takéto posúdenie by však malo vychádzať z určitých pravidiel, resp. princípov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer preto prináša na slovenský knižný trh prehľad judikatúry slovenských a českých súdov vo veciach dobrých mravov. Množstvo stanovísk slovenských a českých súdov k problematike dobrých mravov môže pôsobiť prekvapujúco, potvrdzuje však to, že myšlienka, podľa ktorej právo je umenie dobra a spravodlivosti, naberá na aktuálnosti.

Pokiaľ ide o systematiku tejto publikácie, do prvej kapitoly sú zaradené stanoviská súdnej praxe k poňatiu pojmu „dobré mravy“, resp. k obsahu pojmu „dobré mravy“. Ďalšie kapitoly sú venované výkonu práva v súlade, resp. v rozpore s dobrými mravmi a následne neplatnosti právnych úkonov z dôvodu ich rozporu s dobrými mravmi. Samostatná kapitola je venovaná stanoviskám súdnej praxe k oprávneniu darcu domáhať sa vrátenia daru z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov zo strany obdarovaného, keďže ide o osobitný právny inštitút. Taktiež osobitné kapitoly sú venované problematike dobrých mravov v rodinnom práve a pracovnom práve. Napokon do záverečnej kapitoly boli zaradené stanoviská súdnej praxe k špecifickým aspektom problematiky dobrých mravov.
Publikácia je určená sudcom, advokátom, notárom ale aj širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o morálny rozmer práva.

Stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach dobrých mravov je 220 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach dobrých mravov kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach dobrých mravov z Pavol Valuška – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach dobrých mravov z Pavol Valuška.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach dobrých mravov pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov knihu pdf, Judikatúra vo veciach dobrých mravov kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach dobrých mravov kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach dobrých mravov ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach dobrých mravov knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach dobrých mravov? stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov epub, stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov ebook epub, Judikatúra vo veciach dobrých mravov e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach dobrých mravov ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach dobrých mravov epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach dobrých mravov ve formátu epub? Judikatúra vo veciach dobrých mravov mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach dobrých mravov kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach dobrých mravov ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach dobrých mravov mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach dobrých mravov v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov z Pavol Valuška zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach dobrých mravov z Pavol Valuška e-knihu zdarma?

Leave a Reply