Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva z Róbert Jakubáč

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva
 • Autor knihy: Róbert Jakubáč
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 276
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-046-5
 • EAN: 9788081680465
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-drzby-a-vlastnickeho-prava-346905.pdf, judikatura-vo-veciach-drzby-a-vlastnickeho-prava-346905.epub, judikatura-vo-veciach-drzby-a-vlastnickeho-prava-346905.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva z Róbert Jakubáč

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému a dôležitému inštitútu držby. Keďže právo vlastniť majetok patrí medzi základné ľudské práva garantované ústavou, táto publikácia obsahuje pomerne veľký počet stanovísk Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR k danej problematike, prezentovaných v ich rozhodnutiach.

Pri zostavovaní tohto výberu judikatúry bolo cieľom predložiť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti komplexný pohľad na interpretáciu ustanovení právnych predpisov upravujúcich inštitút držby a vlastníckeho práva v súdnej praxi. Výber z judikatúry vo veciach podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva je predmetom samostatných publikácii, preto sme do tohto výberu (až na niekoľko málo výnimiek) nezaradili rozhodnutia týkajúce sa problematiky spoluvlastníctva.

Publikácia je určená predovšetkým vyšším súdnym úradníkom, sudcom, advokátom, exekútorom, notárom, ako aj všetkým, ktorým môže výklad ustanovení Občianskeho zákonníka o držbe a vlastníckom práve poskytnúť pomoc zo strany tých najpovolanejších, t. j. zo strany súdov.

Stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva je 276 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva z Róbert Jakubáč – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva z Róbert Jakubáč.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva knihu pdf, Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva? stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva epub, stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva ebook epub, Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva ve formátu epub? Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva z Róbert Jakubáč zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva z Róbert Jakubáč e-knihu zdarma?

Leave a Reply