Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu z Milan Budjač

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
 • Autor knihy: Milan Budjač
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 216
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-639-9
 • EAN: 9788081686399
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-kratkodobeho-najmu-bytu-346967.pdf, judikatura-vo-veciach-kratkodobeho-najmu-bytu-346967.epub, judikatura-vo-veciach-kratkodobeho-najmu-bytu-346967.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu z Milan Budjač

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k bytu, ktorý bude umožňovať plniť dočasné bytové potreby nájomcov mimo miesta ich obvyklého pobytu. Krátkodobý nájom ako nájom na dobu určitú, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi byt alebo jeho časť do užívania najdlhšie na dva roky, a to dvakrát, predstavuje kumuláciu dočasnosti, flexibility, ale aj stabilizácie nájomného pomeru v situácii, keď zmluvné strany dospejú k záveru, že trvanie krátkodobého nájmu bytu v jeho vlastnom pôvodnom zmysle (najviac dvojročného právneho vzťahu) nepostačuje na naplnenie účelu tohto inštitútu v kontexte realizácie potrieb zmluvných strán.

Po tom, ako autori v roku 2015 odovzdali na publikáciu rukopis komentára k zákonu o krátkodobom nájme bytu, začali pracovať na doplnkovej publikácii aplikačného rázu, ktorá zhŕňa aktuálnu judikatúru vo veciach krátkodobého nájmu bytu a v otázkach súvisiacich s nájmom bytu v režime Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na skutočnosť, že krátkodobý nájom bytu predstavuje pomerne nový inštitút, zaraďujú autori v predkladanej judikatúre pomerne netradične aj stručný úvodný komentár, ktorý sa sústreďuje na všeobecnú charakteristiku krátkodobého nájmu bytu, vzťah zákona o krátkodobom nájme bytu a Občianskeho zákonníka a krátkodobý nájom bytu a spotrebiteľskú nájomnú zmluvu. Ide o výber z najdôležitejších výkladových a aplikačných otázok, ktorých pochopenie napomôže nielen orientácii v predkladanej judikatúre, ale umožní pochopiť aj osobitosti jej obsahového koncipovania.

Samotnú judikatúru autori rozdeľujú na 8 autonómnych častí, vychádzajúc pritom z logiky usporiadania jednotlivých ustanovení a inštitútov obsiahnutých v zákone o krátkodobom nájme bytu.

Zbierka judikatúry pozostáva z výberu relevantných rozhodnutí vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je doplnená aj relevantnými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Zbierka integruje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, orgánov ochrany ústavnosti, ale rovnako aj rozhodnutia súdov nižších stupňov, ktoré – podľa názoru autorov – priniesli zásadné právne závery vo výklade inštitútov odplatného užívania bytu.

Publikácia je určená odbornej verejnosti, sudcom, vyšším súdnym úradníkom, súdnym exekútorom, advokátom, notárom, ale rovnako má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre akademikov, študentov právnických fakúlt a zástupcov laickej, občianskej aj podnikateľskej obce, ktorá sa zaujíma o otázky užívacích právnych vzťahov, ktorých predmetom je byt.

Stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu je 216 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu z Milan Budjač – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu z Milan Budjač.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu knihu pdf, Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu? stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu epub, stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu ebook epub, Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu ve formátu epub? Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu z Milan Budjač zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu z Milan Budjač e-knihu zdarma?

Leave a Reply