Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel z Elena Závadská

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel
 • Autor knihy: Elena Závadská
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 512
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-626-9
 • EAN: 9788081686269
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-socialnych-i-diel-347001.pdf, judikatura-vo-veciach-socialnych-i-diel-347001.epub, judikatura-vo-veciach-socialnych-i-diel-347001.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel z Elena Závadská

„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa týkajú napríklad doby dôchodkového poistenia v tuzemsku a v zahraničí, dávok v starobe, pozostalostných dávok, úrazových dávok, dávok v nezamestnanosti, dávok garančného poistenia, ako aj výšky dávok či vymeriavacieho základu. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie odzrkadlili širokú škálu právnych problémov v sociálnej oblasti.

Cieľom autoriek bolo priniesť na knižný trh dielo, ktoré by uľahčilo orientáciu v zložitej problematike sociálneho poistenia a zabezpečenia a v ostatných oblastiach sociálnych vecí. Vzhľadom na široký záber danej problematiky je výber spracovaný formou dvojdielnej publikácie. Zostavený výber obsahuje predovšetkým rozhodnutia a stanoviská schválené správnym kolégiom NS SR uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, a to od roku 2005, kedy začali byť uverejňované prvé rozhodnutia týkajúce sa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. Vo výbere sú obsiahnuté tiež zásadné časti nálezov Ústavného súdu SR, ktoré sa významným spôsobom prejavili v rozhodovacej činnosti súdov v dôchodkovej a sociálnej oblasti.

Publikácia je určená nielen orgánom verejnej správy, najmä Sociálnej poisťovni a jej pobočkám, špecializovaným orgánom verejnej správy, obciam, advokátom, ale aj občanom. Môže zároveň poslúžiť aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a možno aj Ministerstvu zdravotníctva, aby získali rozsiahlejší pohľad na problémy adresátov právnych noriem a prípadne využili takéto poznatky vo svojej legislatívnej práci.

Stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel je 512 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel z Elena Závadská – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel z Elena Závadská.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel knihu pdf, Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel? stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel epub, stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel ebook epub, Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel ve formátu epub? Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel z Elena Závadská zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel z Elena Závadská e-knihu zdarma?

Leave a Reply