Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom z Tatiana Frištiková

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom
 • Autor knihy: Tatiana Frištiková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 376
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-597-2
 • EAN: 9788081685972
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-upravy-prav-a-povinnosti-k-maloletym-detom-346986.pdf, judikatura-vo-veciach-upravy-prav-a-povinnosti-k-maloletym-detom-346986.epub, judikatura-vo-veciach-upravy-prav-a-povinnosti-k-maloletym-detom-346986.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom z Tatiana Frištiková

Ďalšia publikácia z úspešnej edície vydavateľstva Wolters Kluwer obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných judikátov a rozhodnutí vzťahujúcich sa na rozhodovaciu prax súdov vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom. Rozhodnutia odrážajú právnu úpravu zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, ako aj predchádzajúcu úpravu obsiahnutú v zákone č. 94/1963 Zb. o rodine a v súvisiacich právnych predpisoch.

Publikácia je členená do desiatich kapitol zameraných na oblasť rodičovských práv a povinností, náhradnej starostlivosti, poručníctva, opatrovníctva, problematiku výživného, určenia rodičovstva, osvojenia, medzinárodnoprávnej ochrany detí a procesnoprávnych súvislostí v rôznych oblastiach týkajúcich sa maloletých detí.

Vzhľadom na posuny v právnej terminológii, ku ktorým došlo od vydania niektorých publikovaných rozhodnutí, predovšetkým po prijatí zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, boli právne vety a odôvodnenie rozhodnutí v záujme čo najpresnejšej citácie použité v pôvodnom znení s poukazom na aktuálnu právnu úpravu a používanú právnu terminológiu. Pri interpretácii účinnej právnej úpravy sú závery uvedených rozhodnutí stále použiteľné a aktuálne.

Spracovaný prehľad judikatúry vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom je vhodnou praktickou pomôckou pre sudcov, advokátov, pracovníkov orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately , neziskový sektor a všetkých, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.

Stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom je 376 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom z Tatiana Frištiková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom z Tatiana Frištiková.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom knihu pdf, Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom? stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom epub, stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom ebook epub, Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom ve formátu epub? Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom z Tatiana Frištiková zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom z Tatiana Frištiková e-knihu zdarma?

Leave a Reply