Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z Edmund Horváth

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
 • Autor knihy: Edmund Horváth
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 314
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8078-623-6
 • EAN: 9788080786236
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-zabezpecenia-zavazkov-347155.pdf, judikatura-vo-veciach-zabezpecenia-zavazkov-347155.epub, judikatura-vo-veciach-zabezpecenia-zavazkov-347155.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z Edmund Horváth

Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej druhé vydanie, ktoré možno nazvať nielen prepracovaným, ale najmä doplneným, keďže oproti prvému vydaniu ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí. Do záväzkových vzťahov vstupujú ich účastníci s očakávaním splnenia záväzku druhou zmluvnou stranou. Nežijeme však v ideálnom svete, preto právny poriadok upravuje inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvýšiť istotu veriteľa, že zmluvný záväzok dlžníka bude riadne splnený, resp. by mali dlžníka k splneniu jeho záväzku motivovať.

Publikácia obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa napríklad primeranosti výšky dojednanej zmluvnej pokuty, súladu dojednanej zmluvnej pokuty s dobrými mravmi či korektívu zásadami poctivého obchodného styku, platnosti ručiteľského vyhlásenia jedného z manželov, vplyvu smrti dlžníka na ručiteľský záväzok, predpokladov vzniku práva veriteľa domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa, vplyvu zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu na záložné právo, podmienok vzniku zádržného práva, čiastočnej úhrady faktúry ako uznania zvyšku záväzku a pod.

Táto prehľadne štruktúrovaná publikácia s viacerými prehľadnými registrami môže byť vynikajúcou pomôckou v každodennej aplikačnej praxi vyšších súdnych úradníkov, sudcov, advokátov, exekútorov či podnikateľov.

Stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov je 314 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z Edmund Horváth – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z Edmund Horváth.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov knihu pdf, Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov? stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov epub, stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov ebook epub, Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov ve formátu epub? Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z Edmund Horváth zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z Edmund Horváth e-knihu zdarma?

Leave a Reply