Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu z Róbert Jakubáč

 • Název knihy: Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
 • Autor knihy: Róbert Jakubáč
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 224
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8078-676-2
 • EAN: 9788080786762
 • Dostupné soubory: judikatura-vo-veciach-zodpovednosti-statu-347108.pdf, judikatura-vo-veciach-zodpovednosti-statu-347108.epub, judikatura-vo-veciach-zodpovednosti-statu-347108.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu v dolní části stránky

Shrnutí knihy Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu z Róbert Jakubáč

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu, ktorý je zameraný na problematiku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (t. j. problematiku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci orgánmi štátu).

Rozhodovacia prax slovenských súdov vo veciach zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci orgánmi štátu je pomerne kontroverzná a táto kontroverznosť sa premieta aj do tohto výberu súdnych rozhodnutí, v ktorom nebudú výnimkou protikladné stanoviská dokonca aj jednotlivých senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky či Najvyššieho súdu Českej republiky.

Do prvej kapitoly sú zaradené súdne rozhodnutia, v ktorých sa súdy vyjadrili k otázkam spojeným s vecnou legitimáciou v sporoch o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánmi štátu. Nasleduje kapitola zameraná na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánmi štátu a ďalšie kapitoly sú potom venované jednotlivým predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci orgánmi štátu. Na záver je zaradená kapitola obsahujúca súdne rozhodnutia, ktoré sa týkajú premlčania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánmi štátu.

Zámerom zostavenej publikácie nebolo vybrať iba tie „správne“ rozhodnutia súdov – vzhľa-dom na nejednotnosť súdnej praxe by tento výber ani nebol možný. Čitateľ si tak síce na jednej strane bude musieť sám utvoriť úsudok o niektorých právnych názoroch súdov, no na druhej strane získa komplexný pohľad na interpretáciu ustanovení zákona č. 58/1969 Zb. a zákona č. 514/2003 Z. z. v aplikačnej praxi.

Stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu je 224 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu z Róbert Jakubáč – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu z Róbert Jakubáč.

Populární vyhledávání: Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu pdf, stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu knihu pdf, Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu kniha ve formátu pdf, zdarma Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu kniha ke stažení, zdarma Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu ebook ve formátu pdf, Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu pdf? Jak mohu stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu? stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu epub, stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu ebook epub, Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu e-kniha ve formátu epub, zdarma Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu epub? Jak stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu ve formátu epub? Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu mobi, stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu e-kniha mobi, Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu kniha ve formátu mobi, zdarma Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu mobi? Jak mohu stáhnout knihu Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu z Róbert Jakubáč zdarma? Jak stáhnout Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu z Róbert Jakubáč e-knihu zdarma?

Leave a Reply