Katastrálny zákon

Katastrálny zákon

Katastrálny zákon stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Katastrálny zákon z Ondrej Halama

 • Název knihy: Katastrálny zákon
 • Autor knihy: Ondrej Halama
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 178
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-015-1
 • EAN: 9788081680151
 • Dostupné soubory: katastralny-zakon-346949.pdf, katastralny-zakon-346949.epub, katastralny-zakon-346949.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Katastrálny zákon v dolní části stránky

Shrnutí knihy Katastrálny zákon z Ondrej Halama

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na našom knižnom trhu, Katastrálny zákon – komentár.

Kataster nehnuteľností je verejná evidencia, ktorá zasahuje do života každého občana. Pri uspokojovaní základných ľudských potrieb (bývanie, poľnohospodárstvo), pri vyrubovaní daní, v stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, ale aj v ďalších oblastiach života prichádzame do styku s katastrom a používame jeho údaje. O tom, ako veľmi dokážu právne vzťahy k nehnuteľnostiam zasahovať do našich životov, svedčia početné susedské a vlastnícke spory. Kataster by mal byť jedným z nástrojov štátu, ktorý pomáha predchádzať sporom a mal by vnášať do majetkových vzťahov istotu (právnu istotu), čo sa mu nie vždy darí. Hlavnou príčinou tohto stavu sú najmä spoločenské a legislatívne zmeny, ktoré sa udiali v priebehu 20. storočia. Dôsledkom týchto zmien je neúplnosť evidencie nehnuteľností, rozdrobenosť a neprehľadnosť vlastníckych vzťahov, ale aj neustálenosť v postupe štátnych orgánov…

Spravovanie katastra nehnuteľností (ako aj iné úseky štátnej správy ) je kombináciou technických a právnických činností štátnych orgánov. V katastrálnom zákone sa to prejavuje častým používaním odborných technických výrazov (napr. operát, lomový bod). V našom komentári sa preto zameriame aj na vysvetlenie technických výrazov jazykom zrozumiteľným širokej verejnosti.

Táto publikácia má byť tak praktickou pomôckou, ako aj odborným príspevkom, ktorý sa pokúsi o vysvetlenie jednotlivých ustanovení katastrálneho zákona v širších súvislostiach, ako aj o vysvetlenie základných princípov katastra nehnuteľností. Autor v nej vychádza najmä z vlastných praktických skúseností, z relevantnej judikatúry a neopomenul ani dôvodovú správu k pôvodnému zneniu katastrálneho zákona. Súčasťou komentára sú aj odkazy na súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona a právne predpisy. Komentár je doplnený o úplné znenie vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, a vyhlášky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra.

Publikácia je určená každému, kto pracuje s nehnuteľnosťami, a to najmä právnikom, zamestnancom realitných kancelárií a orgánom štátnej správy.

Stáhnout Katastrálny zákon knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Katastrálny zákon je 178 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Katastrálny zákon kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Katastrálny zákon z Ondrej Halama – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Katastrálny zákon z Ondrej Halama.

Populární vyhledávání: Katastrálny zákon pdf, stáhnout Katastrálny zákon pdf, stáhnout Katastrálny zákon knihu pdf, Katastrálny zákon kniha ve formátu pdf, zdarma Katastrálny zákon kniha ke stažení, zdarma Katastrálny zákon ebook ve formátu pdf, Katastrálny zákon knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Katastrálny zákon pdf? Jak mohu stáhnout Katastrálny zákon kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Katastrálny zákon zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Katastrálny zákon? stáhnout Katastrálny zákon epub, stáhnout Katastrálny zákon ebook epub, Katastrálny zákon e-kniha ve formátu epub, zdarma Katastrálny zákon ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Katastrálny zákon epub? Jak stáhnout knihu Katastrálny zákon ve formátu epub? Katastrálny zákon mobi, stáhnout Katastrálny zákon mobi, stáhnout Katastrálny zákon e-kniha mobi, Katastrálny zákon kniha ve formátu mobi, zdarma Katastrálny zákon ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Katastrálny zákon mobi? Jak mohu stáhnout knihu Katastrálny zákon v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Katastrálny zákon z Ondrej Halama zdarma? Jak stáhnout Katastrálny zákon z Ondrej Halama e-knihu zdarma?

Leave a Reply