Manažment III

Manažment III

Manažment III stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Manažment III z Ján Závadský

 • Název knihy: Manažment III
 • Autor knihy: Ján Závadský
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 176
 • Žánrové knihy: Management, řízení, personalistika
 • ISBN: 978-80-8078-512-3
 • EAN: 9788080785123
 • Dostupné soubory: manazment-iii-347384.pdf, manazment-iii-347384.epub, manazment-iii-347384.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Manažment III v dolní části stránky

Shrnutí knihy Manažment III z Ján Závadský

Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať dva základné modely smerujúce k systémovému prístupu k manažmentu. Prvým je model manažmentu definujúci základné vstupy, výstupy, relácie a spätné väzby v systéme riadenia organizácie. Druhým je holistický model inovačného rozvoja podniku obsahujúci tri prístupy k identifikácii inovačného potenciálu podniku, ktorými sú organizačný audit vedúci k cielenej optimalizácii kritických miest, meranie a hodnotenie výkonnosti organizácie a inovačná aktivita zainteresovaných strán. Obidva modely vychádzajú zo základných poznatkov o systémoch a systémovej analýze, ktoré sú tiež súčasťou učebnice. V súlade so svojím zameraním a cieľovou skupinou, ktorej je publikácia určená (vysokoškolskí študenti, učitelia, manažéri, odborná verejnosť), jednotlivé kapitoly obsahujú názory manažérov z praxe, kontrolné otázky dopĺňajúce a obohacujúce odborný text. Úlohy na riešenie uvedené na konci každej kapitoly prispievajú k ujasneniu si základných väzieb medzi skúmanými subjektmi a objektmi manažmentu.

Stáhnout Manažment III knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Manažment III je 176 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Manažment III kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Manažment III z Ján Závadský – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Manažment III z Ján Závadský.

Populární vyhledávání: Manažment III pdf, stáhnout Manažment III pdf, stáhnout Manažment III knihu pdf, Manažment III kniha ve formátu pdf, zdarma Manažment III kniha ke stažení, zdarma Manažment III ebook ve formátu pdf, Manažment III knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Manažment III pdf? Jak mohu stáhnout Manažment III kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Manažment III zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Manažment III? stáhnout Manažment III epub, stáhnout Manažment III ebook epub, Manažment III e-kniha ve formátu epub, zdarma Manažment III ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Manažment III epub? Jak stáhnout knihu Manažment III ve formátu epub? Manažment III mobi, stáhnout Manažment III mobi, stáhnout Manažment III e-kniha mobi, Manažment III kniha ve formátu mobi, zdarma Manažment III ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Manažment III mobi? Jak mohu stáhnout knihu Manažment III v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Manažment III z Ján Závadský zdarma? Jak stáhnout Manažment III z Ján Závadský e-knihu zdarma?

Leave a Reply