Meritum: Správní řád

Meritum: Správní řád

Meritum: Správní řád stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Meritum: Správní řád z Alena Kliková

 • Název knihy: Meritum: Správní řád
 • Autor knihy: Alena Kliková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2017
 • Počet stránek: 676
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-7478-943-4
 • EAN: 9788074789434
 • Dostupné soubory: spravni-rad-316462.pdf, spravni-rad-316462.epub, spravni-rad-316462.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Meritum: Správní řád v dolní části stránky

Shrnutí knihy Meritum: Správní řád z Alena Kliková

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující judikaturu Nejvyššího správního soudu. Jsou také vysvětleny obecné principy činnosti správních orgánů a správního řízení, subjekty správního řízení, jejich úkony, správní řízení, rozhodování, přezkoumávání správních rozhodnutí, exekuce i veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Dále jsou v knize popsána řízení zvláštní. Konkrétně se jedná o zvláštní správní řízení dle stavebního zákona, dle vodního zákona, živnostenského, přestupkového zákona a zákona o vyvlastnění. Publikace si neklade za cíl popsat a vysvětlit veškeré typy zvláštních správních řízení, ale pouze ta, která lze považovat za jedna z velmi specifických zvláštních správních řízení s výraznějšími procesními odchylkami od obecného správního řádu.
Druhé vydání vychází nejenom ze získaných praktických i teoretických zkušeností samotných autorů, ale hlavně z rozvíjející se judikatury a z nových poznatků praxe. Publikace je určena nejenom právním teoretikům, ale obzvláště těm, kteří se věnují správní praxi, a těm, kdo se při své praxi setkávají s činností správních orgánů.

Stáhnout Meritum: Správní řád knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Meritum: Správní řád je 676 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Meritum: Správní řád kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Meritum: Správní řád z Alena Kliková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Meritum: Správní řád z Alena Kliková.

Populární vyhledávání: Meritum: Správní řád pdf, stáhnout Meritum: Správní řád pdf, stáhnout Meritum: Správní řád knihu pdf, Meritum: Správní řád kniha ve formátu pdf, zdarma Meritum: Správní řád kniha ke stažení, zdarma Meritum: Správní řád ebook ve formátu pdf, Meritum: Správní řád knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Meritum: Správní řád pdf? Jak mohu stáhnout Meritum: Správní řád kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Meritum: Správní řád zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Meritum: Správní řád? stáhnout Meritum: Správní řád epub, stáhnout Meritum: Správní řád ebook epub, Meritum: Správní řád e-kniha ve formátu epub, zdarma Meritum: Správní řád ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Meritum: Správní řád epub? Jak stáhnout knihu Meritum: Správní řád ve formátu epub? Meritum: Správní řád mobi, stáhnout Meritum: Správní řád mobi, stáhnout Meritum: Správní řád e-kniha mobi, Meritum: Správní řád kniha ve formátu mobi, zdarma Meritum: Správní řád ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Meritum: Správní řád mobi? Jak mohu stáhnout knihu Meritum: Správní řád v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Meritum: Správní řád z Alena Kliková zdarma? Jak stáhnout Meritum: Správní řád z Alena Kliková e-knihu zdarma?

Leave a Reply