Nový encyklopedický slovník češtiny

Nový encyklopedický slovník češtiny

Nový encyklopedický slovník češtiny stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Nový encyklopedický slovník češtiny z Petr Karlík

 • Název knihy: Nový encyklopedický slovník češtiny
 • Autor knihy: Petr Karlík
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 2150
 • Žánrové knihy: Slovníky a příručky
 • ISBN: 978-80-7422-480-5
 • EAN: 9788074224805
 • Dostupné soubory: novy-encyklopedicky-slovnik-cestiny-312465.pdf, novy-encyklopedicky-slovnik-cestiny-312465.epub, novy-encyklopedicky-slovnik-cestiny-312465.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Nový encyklopedický slovník češtiny v dolní části stránky

Shrnutí knihy Nový encyklopedický slovník češtiny z Petr Karlík

Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje.

Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře jejích variet. Tematicky pokrývá všechny hlavní disciplíny jazykovědné bohemistiky, ať už zavedené nebo nově se formující. Vychází přitom z teoretických koncepcí, které našly ohlas v české i zahraniční bohemistice a slavistice, obrací se však nejen na bohemisty, ale na filology obecně a otevírá se i jiným disciplínám tam, kde se věnuje fenoménům obecným nebo přechodovým, resp. Kde v interdisciplinárním přesahu tvůrčím způsobem rozvíjí jejich metody. Slovník se snaží reflektovat, kam v kontextu jazykovědy dospěla domácí i zahraniční jazykovědná bohemistika, jaké relevantní proudy současné lingvistiky přijala a konkretizovala a jaký specifický přínos naopak přinesla jazykovědnému výzkumu ve světě. Hesla předchozího slovníku byla aktualizována a rozšířena, výrazně se zvýšil počet zpracovaných položek (současný slovník obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 lingvistických termínů), v souladu s rozšiřujícím se poznáním i rozvojem interdisciplinarity vznikly i celé nové „balíčky“ hesel např. z oblasti počítačové lingvistiky, matematické lingvistiky, kognitivní lingvistiky, psycholingvistiky, kontaktové lingvistiky či sociolingvistiky a analýzy diskurzu. Autorsky se na heslech podílelo 190 lingvistů, z toho 40 ze zahraničí.

Slovník je nicméně určen a otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. Za tímto účelem jsou jednotlivá hesla tam, kde je to smysluplné, koncipována ve dvou úrovních, tj. základní a rozšiřující. Uživatelům slovníku se autoři snaží vyjít vstříc i úsilím o srozumitelnost výkladu, důrazem na uvádění dokladů vykládaných jevů i bibliografických odkazů na relevantní specializovanější publikace.

Stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Nový encyklopedický slovník češtiny je 2150 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Nový encyklopedický slovník češtiny kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Nový encyklopedický slovník češtiny z Petr Karlík – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Nový encyklopedický slovník češtiny z Petr Karlík.

Populární vyhledávání: Nový encyklopedický slovník češtiny pdf, stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny pdf, stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny knihu pdf, Nový encyklopedický slovník češtiny kniha ve formátu pdf, zdarma Nový encyklopedický slovník češtiny kniha ke stažení, zdarma Nový encyklopedický slovník češtiny ebook ve formátu pdf, Nový encyklopedický slovník češtiny knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny pdf? Jak mohu stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Nový encyklopedický slovník češtiny? stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny epub, stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny ebook epub, Nový encyklopedický slovník češtiny e-kniha ve formátu epub, zdarma Nový encyklopedický slovník češtiny ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Nový encyklopedický slovník češtiny epub? Jak stáhnout knihu Nový encyklopedický slovník češtiny ve formátu epub? Nový encyklopedický slovník češtiny mobi, stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny mobi, stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny e-kniha mobi, Nový encyklopedický slovník češtiny kniha ve formátu mobi, zdarma Nový encyklopedický slovník češtiny ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Nový encyklopedický slovník češtiny mobi? Jak mohu stáhnout knihu Nový encyklopedický slovník češtiny v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny z Petr Karlík zdarma? Jak stáhnout Nový encyklopedický slovník češtiny z Petr Karlík e-knihu zdarma?

Leave a Reply