Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Obchodní korporace a ochrana slabší strany z Klára Hurychová

 • Název knihy: Obchodní korporace a ochrana slabší strany
 • Autor knihy: Klára Hurychová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 188
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-7552-555-0
 • EAN: 9788075525550
 • Dostupné soubory: obchodni-korporace-a-ochrana-slabsi-strany-316471.pdf, obchodni-korporace-a-ochrana-slabsi-strany-316471.epub, obchodni-korporace-a-ochrana-slabsi-strany-316471.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Obchodní korporace a ochrana slabší strany v dolní části stránky

Shrnutí knihy Obchodní korporace a ochrana slabší strany z Klára Hurychová

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni vázaných subjektů (tzv. stakeholderů) navazuje na obecnou ochranu slabší strany, jak ji chápe soukromé právo. Autoři se nejprve věnují v širších souvislostech ochraně slabší strany v právu obchodních korporací a kladou si mimo jiné i otázku, zda slabší stranu chrání především pozitivní právo, nebo zda tato úloha náleží spíše soudům. Dále navazují pojednáním o ochraně specifických kategorií osob, jimiž jsou zejména menšinoví společníci, ale i členové volených orgánů obchodních korporací. Závěrečná část monografie analyzuje vybrané problémy ochrany slabší strany v obchodním právu a zamýšlí se ze specifického úhlu pohledu například nad problémem oslabování postavení věřitele či nad postavením obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli.

Stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Obchodní korporace a ochrana slabší strany je 188 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Obchodní korporace a ochrana slabší strany kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Obchodní korporace a ochrana slabší strany z Klára Hurychová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Obchodní korporace a ochrana slabší strany z Klára Hurychová.

Populární vyhledávání: Obchodní korporace a ochrana slabší strany pdf, stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany pdf, stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany knihu pdf, Obchodní korporace a ochrana slabší strany kniha ve formátu pdf, zdarma Obchodní korporace a ochrana slabší strany kniha ke stažení, zdarma Obchodní korporace a ochrana slabší strany ebook ve formátu pdf, Obchodní korporace a ochrana slabší strany knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany pdf? Jak mohu stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Obchodní korporace a ochrana slabší strany? stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany epub, stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany ebook epub, Obchodní korporace a ochrana slabší strany e-kniha ve formátu epub, zdarma Obchodní korporace a ochrana slabší strany ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Obchodní korporace a ochrana slabší strany epub? Jak stáhnout knihu Obchodní korporace a ochrana slabší strany ve formátu epub? Obchodní korporace a ochrana slabší strany mobi, stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany mobi, stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany e-kniha mobi, Obchodní korporace a ochrana slabší strany kniha ve formátu mobi, zdarma Obchodní korporace a ochrana slabší strany ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Obchodní korporace a ochrana slabší strany mobi? Jak mohu stáhnout knihu Obchodní korporace a ochrana slabší strany v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany z Klára Hurychová zdarma? Jak stáhnout Obchodní korporace a ochrana slabší strany z Klára Hurychová e-knihu zdarma?

Leave a Reply