Obchodný zákonník. Veľký komentár

Obchodný zákonník. Veľký komentár

Obchodný zákonník. Veľký komentár stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Obchodný zákonník. Veľký komentár z Oľga Ovečková

 • Název knihy: Obchodný zákonník. Veľký komentár
 • Autor knihy: Oľga Ovečková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 3192
 • Žánrové knihy: Předpisy pro podnikání
 • ISBN: 978-80-8168-573-6
 • EAN: 9788081685736
 • Dostupné soubory: obchodny-zakonnik-velky-komentar-346990.pdf, obchodny-zakonnik-velky-komentar-346990.epub, obchodny-zakonnik-velky-komentar-346990.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Obchodný zákonník. Veľký komentár v dolní části stránky

Shrnutí knihy Obchodný zákonník. Veľký komentár z Oľga Ovečková

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného zákonníka na slovenskom trhu.

Autorský kolektív pod vedením vedúcej autorky prof. JUDr. Oľgu Ovečkovej, DrSc. pripravil komentár, ktorý má novú podobu, spočívajúcu aj vo väčšom formáte a v plátnovom prevedení, a prináša niekoľko noviniek.

Pokiaľ ide o formu, napovedá to už jeho názov „veľký komentár“, čo však ovplyvnilo aj rozsah jednotlivých výkladov. Ten je postavený na podrobnejšom a dôkladnejšom vysvetlení základných princípov, inštitútov, ako aj jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka, ale aj na reagovaní na viaceré aktuálne výkladové a aplikačné otázky. Výklady sú rozšírené aj o viacero úvah, ktoré vyplynuli z nových poznatkov právnej vedy, judikatúry či aplikačnej praxe.
Zo systematického hľadiska sú odkazy na súvisiace právne predpisy rozčlenené na odkazy na ustanovenia Obchodného zákonníka a na ustanovenia ostatných právnych predpisov a v záujme prehľadnosti sa pred samotným výkladom jednotlivých ustanovení nachádza prehľad štruktúry výkladu.

V komentári nechýba ani rozsiahla súvisiaca judikatúra, doplnená o judikatúru Súdneho dvora EÚ.
Publikácia Obchodný zákonník – veľký komentár je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov. Viac ako 3 100-stranový komentár spracovali pod vedením Oľgy Ovečkovej významné osobnosti a renomovaní odborníci z oblasti obchodného práva: Kristián Csach, Radovan Pala, Miriam Galandová, Mária Patakyová, Lucia Žitňanská, Peter Čavojský, Jozef Vozár, Branislav Pospíšil, Alexander Škrinár, Robert Šorl, Žofia Šuleková, Juraj Frindrich, Ivan Kormaník, Ján Lazur, Mária Majeriková, Katarína Miháliková, Ivana Palová, a Viliam Janáč a v neposlednom rade judikatúru Súdneho dvora EÚ spracovala Jana Mazáková.

Komentár k Obchodnému zákonníku je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít.

Stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Obchodný zákonník. Veľký komentár je 3192 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Obchodný zákonník. Veľký komentár kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Obchodný zákonník. Veľký komentár z Oľga Ovečková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Obchodný zákonník. Veľký komentár z Oľga Ovečková.

Populární vyhledávání: Obchodný zákonník. Veľký komentár pdf, stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár pdf, stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár knihu pdf, Obchodný zákonník. Veľký komentár kniha ve formátu pdf, zdarma Obchodný zákonník. Veľký komentár kniha ke stažení, zdarma Obchodný zákonník. Veľký komentár ebook ve formátu pdf, Obchodný zákonník. Veľký komentár knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár pdf? Jak mohu stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Obchodný zákonník. Veľký komentár? stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár epub, stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár ebook epub, Obchodný zákonník. Veľký komentár e-kniha ve formátu epub, zdarma Obchodný zákonník. Veľký komentár ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Obchodný zákonník. Veľký komentár epub? Jak stáhnout knihu Obchodný zákonník. Veľký komentár ve formátu epub? Obchodný zákonník. Veľký komentár mobi, stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár mobi, stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár e-kniha mobi, Obchodný zákonník. Veľký komentár kniha ve formátu mobi, zdarma Obchodný zákonník. Veľký komentár ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Obchodný zákonník. Veľký komentár mobi? Jak mohu stáhnout knihu Obchodný zákonník. Veľký komentár v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár z Oľga Ovečková zdarma? Jak stáhnout Obchodný zákonník. Veľký komentár z Oľga Ovečková e-knihu zdarma?

Leave a Reply