Pardubické smolné knihy 1538-1626

Pardubické smolné knihy 1538-1626

Pardubické smolné knihy 1538-1626 stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Pardubické smolné knihy 1538-1626 z Jindřich Francek

 • Název knihy: Pardubické smolné knihy 1538-1626
 • Autor knihy: Jindřich Francek
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 994
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 9788075600141
 • EAN: 9788075600141
 • Dostupné soubory: pardubicke-smolne-knihy-1538-1626-312132.pdf, pardubicke-smolne-knihy-1538-1626-312132.epub, pardubicke-smolne-knihy-1538-1626-312132.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Pardubické smolné knihy 1538-1626 v dolní části stránky

Shrnutí knihy Pardubické smolné knihy 1538-1626 z Jindřich Francek

Česká i evropská historiografie se již několik desetiletí intenzivně zabývá problematikou raně novověkého hrdelního soudnictví, kriminality či obecně vzato sociálně patologických jevů a marginálních skupin. Nejvydatnějším pramenem k výzkumu této tematiky jsou specifické trestněprávní prameny, takzvané smolné knihy. Z českých zemí se jich zachovalo několik desítek, přičemž většina z nich je malého rozsahu. V této množině vyniká soubor smolných knih východočeského města Pardubice, jednak mimořádně velkým rozsahem, jednak vztahem k významnému rezidenčnímu resp. komornímu městu, které sloužilo po tři generace jako hlavní sídlo rodu pánů z Pernštejna (do 1560), resp. jako centrum rozlehlého komorního panství, patřícího přímo panovníkovi (po 1560). Díky kombinaci těchto dvou kvalit je vypovídací hodnota tohoto pramene zcela mimořádná. Třebaže z pardubických smolných knih byly již dříve v odborné literatuře zveřejněny alespoň dílčí ukázky, dosud zůstával tento pramen mimo ediční a analytické možnosti českých historiků. Náš nejlepší znalec dějin raně novověké kriminality PhDr. Jindřich Francek (nar. 1943) věnoval výzkumu pardubických smolných knih mnoho let, uvedl je do svých analytických studií i do syntézy dějin kriminality. Nyní přistoupil k jejich soubornému edičnímu zpracování, což lze označit za velice záslužný výkon. Kritickou pramennou edici doprovodil J. Francek zasvěcenou úvodní studií, textově kritickými poznámkami, věcnými vysvětlivkami, regestářem, výkladovým lexikonem a rejstříky osobních jmen, zeměpisných názvů a věcných pojmů. Edice splňuje všechny nároky kladené na vědecké zpřístupnění raně novověkých textů. Stane se významným zdrojem poznatků nejen pro právní a obecnou historii, ale také pro jazykovědu, národopis a další obory. Provenienčně je spjata s Pardubicemi a s regionem Východních Čech, ale její význam je vysoce nadregionální.

Stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Pardubické smolné knihy 1538-1626 je 994 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Pardubické smolné knihy 1538-1626 kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Pardubické smolné knihy 1538-1626 z Jindřich Francek – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Pardubické smolné knihy 1538-1626 z Jindřich Francek.

Populární vyhledávání: Pardubické smolné knihy 1538-1626 pdf, stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 pdf, stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 knihu pdf, Pardubické smolné knihy 1538-1626 kniha ve formátu pdf, zdarma Pardubické smolné knihy 1538-1626 kniha ke stažení, zdarma Pardubické smolné knihy 1538-1626 ebook ve formátu pdf, Pardubické smolné knihy 1538-1626 knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 pdf? Jak mohu stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Pardubické smolné knihy 1538-1626? stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 epub, stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 ebook epub, Pardubické smolné knihy 1538-1626 e-kniha ve formátu epub, zdarma Pardubické smolné knihy 1538-1626 ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Pardubické smolné knihy 1538-1626 epub? Jak stáhnout knihu Pardubické smolné knihy 1538-1626 ve formátu epub? Pardubické smolné knihy 1538-1626 mobi, stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 mobi, stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 e-kniha mobi, Pardubické smolné knihy 1538-1626 kniha ve formátu mobi, zdarma Pardubické smolné knihy 1538-1626 ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Pardubické smolné knihy 1538-1626 mobi? Jak mohu stáhnout knihu Pardubické smolné knihy 1538-1626 v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 z Jindřich Francek zdarma? Jak stáhnout Pardubické smolné knihy 1538-1626 z Jindřich Francek e-knihu zdarma?

Leave a Reply