Právny text v preklade

Právny text v preklade

Právny text v preklade stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Právny text v preklade z Marketa Štefková

 • Název knihy: Právny text v preklade
 • Autor knihy: Marketa Štefková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 222
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8078-681-6
 • EAN: 9788080786816
 • Dostupné soubory: pravny-text-v-preklade-346938.pdf, pravny-text-v-preklade-346938.epub, pravny-text-v-preklade-346938.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Právny text v preklade v dolní části stránky

Shrnutí knihy Právny text v preklade z Marketa Štefková

V kontexte slovenskej translatológie je táto monografia prvým zásadným vstupom do diskurzu o preklade právnych textov. Autorka sa venuje všetkým relevantným faktorom, ktoré súvisia s prekladom právnych textov a pokúša sa ponúknuť čitateľovi komplexný pohľad na danú tému. Monografia zasväcuje čitateľa do širokej škály parciálnych aspektov, ktoré sťažujú aj uľahčujú translačnú činnosť tohto textového žánru a súčasne ovplyvňujú aj kvalitu translátu. Vychádza z postavenia prekladu právnych textov na Slovensku, pričom poukazuje na špecifiká prekladu týchto textov v kombináciách málo rozšírených jazykov, čo konfrontuje so stavom skúmanej problematiky v európskom kontexte.

Úvodné, všeobecne zamerané kapitoly dopĺňa najnovšími poznatkami z teórie prekladu – novými prístupmi k prekladu právnych textov a názormi relevantných teoretikov právneho prekladu. Autorka sa pohybuje na osi od teórie k praxi, pričom aplikuje aj výsledky vlastného výskumu a vlastné skúsenosti z prekladu predmetných textov. Problémy pri preklade právnej terminológie ilustruje prípadovými štúdiami zameranými na špecifiká prekladu terminológie obchodných spoločností, terminológie trestného práva a verejnej správy. Ďalšie problémy pri preklade právnej terminológie rozvíja v samostatnej kapitole Terminologická (ne)jednotnosť, v ktorej poukazuje na dublety a pseudosynonymá v právnej terminológii, ako aj na variantnosť terminológie v kontexte nadnárodných spoločností.

Teoreticky zamerané kapitoly predkladanej monografie uzatvára kapitola venovaná osobnosti a kompetenciám prekladateľa právnych textov, ktorá predstavuje zároveň prechod k praxeológii. Nemalú pozornosť venuje autorka aj nástrojom uľahčujúcim prácu súdneho prekladateľa, ako jazykovým technológiám a terminologickým databázam, rozvoju trhu s odborným prekladom, manažmentu kvality a etickým aspektom prekladu právnych textov. Táto stratégia umožňuje čitateľovi získať ucelenú predstavu o zložitosti transferu legislatívnych textov medzi dvoma jazykmi, kultúrami, ale hlavne medzi dvoma právnymi systémami a zároveň stransparentniť to, v čom spočíva „nadpráca“ pri preklade z a do tzv. malých jazykov.

Veľkým prínosom pre praktizujúceho prekladateľa je dôsledná prepojenosť teórie s praxou.

Stáhnout Právny text v preklade knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Právny text v preklade je 222 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Právny text v preklade kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Právny text v preklade z Marketa Štefková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Právny text v preklade z Marketa Štefková.

Populární vyhledávání: Právny text v preklade pdf, stáhnout Právny text v preklade pdf, stáhnout Právny text v preklade knihu pdf, Právny text v preklade kniha ve formátu pdf, zdarma Právny text v preklade kniha ke stažení, zdarma Právny text v preklade ebook ve formátu pdf, Právny text v preklade knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Právny text v preklade pdf? Jak mohu stáhnout Právny text v preklade kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Právny text v preklade zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Právny text v preklade? stáhnout Právny text v preklade epub, stáhnout Právny text v preklade ebook epub, Právny text v preklade e-kniha ve formátu epub, zdarma Právny text v preklade ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Právny text v preklade epub? Jak stáhnout knihu Právny text v preklade ve formátu epub? Právny text v preklade mobi, stáhnout Právny text v preklade mobi, stáhnout Právny text v preklade e-kniha mobi, Právny text v preklade kniha ve formátu mobi, zdarma Právny text v preklade ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Právny text v preklade mobi? Jak mohu stáhnout knihu Právny text v preklade v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Právny text v preklade z Marketa Štefková zdarma? Jak stáhnout Právny text v preklade z Marketa Štefková e-knihu zdarma?

Leave a Reply