Rovesnícka mediácia

Rovesnícka mediácia

Rovesnícka mediácia stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Rovesnícka mediácia z Dušana Bieleszová

 • Název knihy: Rovesnícka mediácia
 • Autor knihy: Dušana Bieleszová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 100
 • Žánrové knihy: Pedagogika, didaktika
 • ISBN: 978-80-8078-587-1
 • EAN: 9788080785871
 • Dostupné soubory: rovesnicka-mediacia-347123.pdf, rovesnicka-mediacia-347123.epub, rovesnicka-mediacia-347123.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Rovesnícka mediácia v dolní části stránky

Shrnutí knihy Rovesnícka mediácia z Dušana Bieleszová

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom v prostredí škôl. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov najprirodzenejším prostredím zdieľania vnemov, pocitov, názorov či skúseností. Publikácia "Rovesnícka mediácia" je samostatným, obsahovo uceleným dielom, ktoré obsahovo nadväzuje na úspešnú publikáciu "Školská mediácia" (2012), ktorá je pilotným dielom pre uplatňovanie zmierovania ako spôsobu riešenia sporov v školách a školských zariadeniach a tematicky ju dopĺňa. Obsah "Rovesníckej mediácie" je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti autorka z platformy školskej mediácie predstavuje a definuje rovesnícku mediáciu, pomenúva jej princípy, zásady, metódy a prínosy. Upozorňuje na prehlbujúce sa rozdiely v príležitostiach jednotlivcov a skupín detí na ceste k vzdelávaniu, venuje sa vplyvu rôznych faktorov na zmeny správania sa žiaka a identifikuje možnosti učiteľa ako sa stať súčasťou virtuálneho sveta detí. V praktickej časti kniha prináša príklady štyridsiatich konkrétnych tréningových aktivít na zavedenie a využívanie tejto formy riešenia sporov v školách a definuje kľúčové kompetencie odborne pripraveného rovesníckeho mediátora.

Publikácia „Rovesnícka mediácia“ je určená (a odporúčame ju) všetkým pedagogickým pracovníkom systému regionálneho školstva a má spolu so „Školskou mediáciou“ ambíciu stať sa základnou príručkou pre riešenie v posledných rokoch tak výrazne zvyšujúceho sa výskytu nežiaducich spoločenských javov v školskom prostredí.

Stáhnout Rovesnícka mediácia knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Rovesnícka mediácia je 100 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Rovesnícka mediácia kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Rovesnícka mediácia z Dušana Bieleszová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Rovesnícka mediácia z Dušana Bieleszová.

Populární vyhledávání: Rovesnícka mediácia pdf, stáhnout Rovesnícka mediácia pdf, stáhnout Rovesnícka mediácia knihu pdf, Rovesnícka mediácia kniha ve formátu pdf, zdarma Rovesnícka mediácia kniha ke stažení, zdarma Rovesnícka mediácia ebook ve formátu pdf, Rovesnícka mediácia knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Rovesnícka mediácia pdf? Jak mohu stáhnout Rovesnícka mediácia kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Rovesnícka mediácia zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Rovesnícka mediácia? stáhnout Rovesnícka mediácia epub, stáhnout Rovesnícka mediácia ebook epub, Rovesnícka mediácia e-kniha ve formátu epub, zdarma Rovesnícka mediácia ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Rovesnícka mediácia epub? Jak stáhnout knihu Rovesnícka mediácia ve formátu epub? Rovesnícka mediácia mobi, stáhnout Rovesnícka mediácia mobi, stáhnout Rovesnícka mediácia e-kniha mobi, Rovesnícka mediácia kniha ve formátu mobi, zdarma Rovesnícka mediácia ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Rovesnícka mediácia mobi? Jak mohu stáhnout knihu Rovesnícka mediácia v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Rovesnícka mediácia z Dušana Bieleszová zdarma? Jak stáhnout Rovesnícka mediácia z Dušana Bieleszová e-knihu zdarma?

Leave a Reply