Sám s fotografiou / Alone with Photography

Sám s fotografiou / Alone with Photography

Sám s fotografiou / Alone with Photography stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Sám s fotografiou / Alone with Photography z Rudolf Sikora

 • Název knihy: Sám s fotografiou / Alone with Photography
 • Autor knihy: Rudolf Sikora
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 112
 • Žánrové knihy: Fotografie
 • ISBN: 9788085739718
 • EAN: 9788085739718
 • Dostupné soubory: sam-s-fotografiou-314434.pdf, sam-s-fotografiou-314434.epub, sam-s-fotografiou-314434.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Sám s fotografiou / Alone with Photography v dolní části stránky

Shrnutí knihy Sám s fotografiou / Alone with Photography z Rudolf Sikora

Zámerom knižnej monografie, ktorá vyšla k rovnomennej výstave Rudolf Sikora | Sám s fotografiou | Alone with Phtography (v slov. a angl. jazyku) je čo najkomplexnejšie zmapovať a predstaviť fotomediálnu tvorbu Rudolfa Sikoru, poukázať na jeho novátorskú úlohu v rozširovaní hraníc fotografie. Narábal s „nájdenou“ i zámernou, autorskou fotografiou a s fotomontážou ešte v preddigitálnej ére, fotografiu využíval vo veľkej miere pre vznik svojich konceptuálnych prác a dodnes môžeme v jeho tvorbe identifikovať viacero technológií, pričom niektoré z nich sú autorské. Hoci časť jeho fotomediálnej tvorby bola výstavne prezentovaná v rámci väčších retrospektívnych (Národní galerie v Praze, 2006; Slovenská národná galéria v Bratislave, 2008) či monotematických výstav (Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch, 2011; Turčianska galéria v Martine, 2014), jej knižné spracovanie prichádza pri príležitosti bratislavskej výstavy v Galérii UMELKA.
Ambíciou knižného projektu je predstaviť Sikorovu fotomediálnu tvorbu v čo najúplnejšej miere od je začiatkov až po dnešok, zhodnotiť jeho miesto a hlavné prínosy do dejín konceptuálne orientovanej fotografie a fotomediálnej tvorby. Rudolf Sikora patrí medzi prvých umelcov, ktorý sa sústavne zaoberal novou témou globálne-civilizačného a ekologického ohrozenia sveta. Svoj spôsob metaforického konceptuálneho myslenia postavil na využití diagramov, textov, interpunkčných znamienok, na práci s fotografiou či fotomontážou. Temné a varovné tóny čoskoro vystriedali optimistickejšie kozmologické výskumy, ktoré Sikora okrem iného podoprel aj vedeckými poznatkami z teórie vzniku a existencie vesmíru a k vede vytvoril originálnu umeleckú paralelu so silnou myšlienkovou výpoveďou. Neodmysliteľnou stránkou jeho osobnosti je dodnes spoločenský aktivizmus, ktorý našiel prirodzené uplatnenie aj v jeho výtvarných konceptoch plných etickej apelatívnosti. Systematicky sa zaoberá odkazom ruských revolučných avantgárd reprezentovaných hlavne dielom K. Maleviča. Reflektuje duchovný odkaz jeho novátorského činu, ale cez neho aj všeobecnejšiu problematiku sociálnych utópií a ich dôsledkov na život ľudí a spoločenských systémov v 20. a 21. storočí.

Štúdie v katalógu pojednávajú o autorovej fotografickej tvorbe z rôznych aspektov, súčasťou knihy sú reprinty starších textov (E. Sikorová, V. Macek), ako aj nové syntetické i monotematické pohľady od domácich (K. Bajcurová) a zahraničných kurátorov (A. a R. Fowkes, M. S. Witkovsky), prílohou knihy je rozsiahla štúdia o fotografickom diele R. Sikoru z rokov 1970 – 1998 od českej fotografky J. Havelkovej (skrátená a redigovaná verzia jej diplomovej práce z r. 1998, ktorá vznikla na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave). Kniha obsahuje rozsiahlu fotografickú časť (vyše 300 vyobrazení), v ktorej sú prezentované aj viaceré doteraz nepublikované diela, ako aj podrobnú dokumentáciu a faktografiu autorovej tvorby.

Stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Sám s fotografiou / Alone with Photography je 112 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Sám s fotografiou / Alone with Photography kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Sám s fotografiou / Alone with Photography z Rudolf Sikora – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Sám s fotografiou / Alone with Photography z Rudolf Sikora.

Populární vyhledávání: Sám s fotografiou / Alone with Photography pdf, stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography pdf, stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography knihu pdf, Sám s fotografiou / Alone with Photography kniha ve formátu pdf, zdarma Sám s fotografiou / Alone with Photography kniha ke stažení, zdarma Sám s fotografiou / Alone with Photography ebook ve formátu pdf, Sám s fotografiou / Alone with Photography knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography pdf? Jak mohu stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Sám s fotografiou / Alone with Photography? stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography epub, stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography ebook epub, Sám s fotografiou / Alone with Photography e-kniha ve formátu epub, zdarma Sám s fotografiou / Alone with Photography ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Sám s fotografiou / Alone with Photography epub? Jak stáhnout knihu Sám s fotografiou / Alone with Photography ve formátu epub? Sám s fotografiou / Alone with Photography mobi, stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography mobi, stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography e-kniha mobi, Sám s fotografiou / Alone with Photography kniha ve formátu mobi, zdarma Sám s fotografiou / Alone with Photography ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Sám s fotografiou / Alone with Photography mobi? Jak mohu stáhnout knihu Sám s fotografiou / Alone with Photography v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography z Rudolf Sikora zdarma? Jak stáhnout Sám s fotografiou / Alone with Photography z Rudolf Sikora e-knihu zdarma?

Leave a Reply