Soumrak otců

Soumrak otců

Soumrak otců stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Soumrak otců z Luigi Zoja

 • Název knihy: Soumrak otců
 • Autor knihy: Luigi Zoja
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 344
 • Žánrové knihy: Scénáře, eseje a úvahy
 • ISBN: 978-80-7260-347-3
 • EAN: 9788072603473
 • Dostupné soubory: soumrak-otcu-314436.pdf, soumrak-otcu-314436.epub, soumrak-otcu-314436.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Soumrak otců v dolní části stránky

Shrnutí knihy Soumrak otců z Luigi Zoja

Přední italský psychoanalytik (nar. 1943) a autor mnoha prací vytvořil v této knize svůj literární obraz otce formou mozaiky z kratších nebo delších elegantních esejů. Využívá přitom výborné znalosti kulturních dějin a analytického zacházení s dobovými obrazy otce.

Čtenáře nejprve zavádí do říše savců, kde samci soupeří o samice, aby nejsilnější mohl rozsévat své geny a ostatní mu sloužili jen jako stupně evolučního žebříku. Biologické otcovství ještě otcovství neznamená. To se objevuje teprve s volním aktem „adopce“, kdy se muž rozhodne, že bude lidskému mláděti otevírat cestu do světa, společnosti a budovat s ním vztah. Muž se může učit od dítěte, což je rovněž jev ve zvířecím světě neznámý.

Mateřství má instinktivní základ, ale otcovství je projevem záměru a vůle. S otcem tedy souvisí i rodina a civilizace. Střet biologického a kulturního momentu v muži-otci se odráží v tzv. paradoxu otce: měl by být vůči rodině a potomkům laskavý a směrem ke světu a společnosti vítězný. V době dospívání se muži otevírá cesta buď do mužské hordy orientované regresivně podle zákonů zvířecí říše a zaměřené na boj o prvenství a dobývání žen, anebo k otcovství, které znamená zodpovědnost a službu. Na kulturní stupeň muž vstupuje krocením instinktivních sil, k němuž dříve sloužily iniciace.
Na tyto instinktivní a archetypické kořeny fenoménu otcovství navazuje Zoja líčením historie otce, kterou sleduje v prostoru západního světa, především ve Středomoří. Postupuje od pravěku přes Řecko, Řím, počátky křesťanství, Francouzskou revoluci, průmyslovou revoluci, obě světové války k revoluci rodiny a dnešní situaci. Zojova analýza současného stavu věcí spjatých s otcem, tedy hodnot, tradice a jejich udržování a předávání v době rychlých změn, je stejně pronikavá a důkladná jako jeho pohled do minulosti. Sledujeme rostoucí propast mezi generacemi, zvnějšnění hodnot, které přinášejí pravidla trhu (jejich materiálnost jdoucí přímo proti duchovnosti a hierarchické povaze otce), regresivní momenty, jež oslabují sociální stránku lidské bytosti a vedou ji k prožívání zákonů vtiskovaných instinkty. Otec jako společenské téma se neodlučitelně pojí s jeho postavením v rodině: moderní otec se jako svědek obecného veřejného obnažování, které předvádějí masová média, kompenzačně stává mlčenlivým a uzavřeným vůči rodině, s níž beztak tráví jen velmi málo času. Psychologické analýzy dobových obrazů (literárních a výtvarných) Zoja vždy propojuje s připomenutím odpovídajících biologických daností. V závěru knihy konstatuje, že se otec ztrácí, ačkoli společnost je tradicí a kořeny patriarchální. Svět hospodářství a technologie je vlastně mateřský, neboť slouží uspokojování potřeb, konzumu a přivádí duši na úroveň raného dětství. Namísto hierarchie otcovských hodnot a duchovnosti se prosazuje rovnostářství bez hodnot a vzorů, respektive s hodnotami trhu a módními vzory. Zoja proto apeluje na nezbytnost hledání otce, které je v evropské kultuře velkým tématem od chvíle, kdy se objevil příběh o Télemachově touze po setkání s otcem.
Podobné práce se často snaží poskytnout nějaký návod k nápravě stavu věcí. Zoja otevřeně říká, že nic podobného nemá v úmyslu. Čtenáře provede tématem s tím, že vše ostatní je na něm. Zojova originálnost spočívá i v důsledně psychologickém a komplexním přístupu, který v historii i současnosti odhaluje psychologická fakta a předkládá je jako cenná sdělení pro duši. Bravurně zachází s tématy západní kulturní historie a antropologie. Zojova kniha, ověnčená italskou literární cenou Premio Palmi a renomovanou americkou Gradiva Award, má tedy co říci každému, kdo se zajímá o psychologické pozadí dnešní doby nebo o historii západu, zvláště o tzv. historii mentalit nebo o kulturní historii a kulturní antropologii. A samozřejmě všem těm, které zajímá postava otce.

Stáhnout Soumrak otců knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Soumrak otců je 344 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Soumrak otců kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Soumrak otců z Luigi Zoja – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Soumrak otců z Luigi Zoja.

Populární vyhledávání: Soumrak otců pdf, stáhnout Soumrak otců pdf, stáhnout Soumrak otců knihu pdf, Soumrak otců kniha ve formátu pdf, zdarma Soumrak otců kniha ke stažení, zdarma Soumrak otců ebook ve formátu pdf, Soumrak otců knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Soumrak otců pdf? Jak mohu stáhnout Soumrak otců kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Soumrak otců zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Soumrak otců? stáhnout Soumrak otců epub, stáhnout Soumrak otců ebook epub, Soumrak otců e-kniha ve formátu epub, zdarma Soumrak otců ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Soumrak otců epub? Jak stáhnout knihu Soumrak otců ve formátu epub? Soumrak otců mobi, stáhnout Soumrak otců mobi, stáhnout Soumrak otců e-kniha mobi, Soumrak otců kniha ve formátu mobi, zdarma Soumrak otců ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Soumrak otců mobi? Jak mohu stáhnout knihu Soumrak otců v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Soumrak otců z Luigi Zoja zdarma? Jak stáhnout Soumrak otců z Luigi Zoja e-knihu zdarma?

Leave a Reply