Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike z Jana Kušnírová

 • Název knihy: Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike
 • Autor knihy: Jana Kušnírová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 200
 • Žánrové knihy: Daně
 • ISBN: 978-80-7552-490-4
 • EAN: 9788075524904
 • Dostupné soubory: teoreticke-a-prakticke-aspekty-zdanenia-pravnickych-osob-v-slovenskej-republike-347114.pdf, teoreticke-a-prakticke-aspekty-zdanenia-pravnickych-osob-v-slovenskej-republike-347114.epub, teoreticke-a-prakticke-aspekty-zdanenia-pravnickych-osob-v-slovenskej-republike-347114.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike v dolní části stránky

Shrnutí knihy Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike z Jana Kušnírová

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na podnikanie právnických osôb v Slovenskej republike. V úvode autorka sumarizuje historický pohľad na vybrané aspekty zdaňovania právnických osôb, postavenie dane z príjmov právnických osôb v daňovom systéme slovenskej ekonomiky, ako aj aspekty zdanenia právnickej osoby z pohľadu súčasnej slovenskej daňovej legislatívy. Prezentuje základné a vedľajšie daňové techniky využívané pri dani z príjmov právnickej osoby. Jadrom publikácie sú vybrané daňové a nedaňové náklady, ich vplyv na výsledok hospodárenia a daňovú povinnosť právnickej osoby podnikajúcej v Slovenskej republike. Autorka sa zaoberá právnymi formami podnikania právnických osôb v Slovenskej republike a načrtáva základné typy podnikateľských štruktúr v Slovenskej republike. Vymedzuje rozdiely medzi jednotlivými typmi právnických osôb z pohľadu základného imania, riadenia spoločnosti, rozdeľovania zisku a ich právnou úpravou. Záver publikácie sa zameriava na vybrané aspekty účtovnej závierky a účtovnej uzávierky, keďže súvisia so záverečnými prácami výpočtu daňovej povinnosti právnickej osoby. Učebnica je určená najmä študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale takisto aj pre záujemcov o danú problematiku.

Stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike je 200 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike z Jana Kušnírová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike z Jana Kušnírová.

Populární vyhledávání: Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike pdf, stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike pdf, stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike knihu pdf, Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike kniha ve formátu pdf, zdarma Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike kniha ke stažení, zdarma Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike ebook ve formátu pdf, Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike pdf? Jak mohu stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike? stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike epub, stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike ebook epub, Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike e-kniha ve formátu epub, zdarma Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike epub? Jak stáhnout knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike ve formátu epub? Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike mobi, stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike mobi, stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike e-kniha mobi, Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike kniha ve formátu mobi, zdarma Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike mobi? Jak mohu stáhnout knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike z Jana Kušnírová zdarma? Jak stáhnout Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike z Jana Kušnírová e-knihu zdarma?

Leave a Reply