Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Trestná zodpovednosť právnických osôb z Yvetta Turayová

 • Název knihy: Trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Autor knihy: Yvetta Turayová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 212
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-328-2
 • EAN: 9788081683282
 • Dostupné soubory: trestna-zodpovednost-pravnickych-osob-347139.pdf, trestna-zodpovednost-pravnickych-osob-347139.epub, trestna-zodpovednost-pravnickych-osob-347139.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Trestná zodpovednosť právnických osôb v dolní části stránky

Shrnutí knihy Trestná zodpovednosť právnických osôb z Yvetta Turayová

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá nevyhnutnosť, ktorá je podmienená mnohými determinantami. Tie pramenia nielen z meniacich sa politických, spoločensko-ekonomických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych podmienok a vzťahov v našom štáte, ale vyplývajú tiež z požiadavky postupnej legislatívnej harmonizácie a priblíženia sa slovenského právneho poriadku k právu Európskej únie. Proces aproximácie a implementácie legislatívy EÚ si kontinuálne vyžaduje v právnych poriadkoch všetkých členských štátov robiť aj zásadné zmeny. Tomuto trendu sa nemôže vyhnúť ani Slovenská republika.

Monografia „Trestná zodpovednosť právnických osôb – Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike“ dáva čitateľovi možnosť vytvoriť si ucelený obraz o počiatočných úvahách a genéze vývoja zákonnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb. V historickom kontexte poukazuje na zložitosť problematiky, upozorňuje na nedoriešené sporné otázky súvisiace s témou, pričom vychádza z návrhu paragrafového znenia pripravovaného zákona. Pre komplexnejší pohľad monografia v jednotlivých kapitolách rozoberá okrem trestnej aj iné druhy právnej zodpovednosti (administratívno-právnu, osobitosti finančno-právnej zodpovednosti). Osobitnú pozornosť venuje vybraným hmotnoprávnym a procesnoprávnym aspektom, ktoré súvisia so zavedením nového trestne zodpovedného subjektu do nášho právneho poriadku.

Stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb je 212 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Trestná zodpovednosť právnických osôb kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Trestná zodpovednosť právnických osôb z Yvetta Turayová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Trestná zodpovednosť právnických osôb z Yvetta Turayová.

Populární vyhledávání: Trestná zodpovednosť právnických osôb pdf, stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb pdf, stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb knihu pdf, Trestná zodpovednosť právnických osôb kniha ve formátu pdf, zdarma Trestná zodpovednosť právnických osôb kniha ke stažení, zdarma Trestná zodpovednosť právnických osôb ebook ve formátu pdf, Trestná zodpovednosť právnických osôb knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb pdf? Jak mohu stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb? stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb epub, stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb ebook epub, Trestná zodpovednosť právnických osôb e-kniha ve formátu epub, zdarma Trestná zodpovednosť právnických osôb ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb epub? Jak stáhnout knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb ve formátu epub? Trestná zodpovednosť právnických osôb mobi, stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb mobi, stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb e-kniha mobi, Trestná zodpovednosť právnických osôb kniha ve formátu mobi, zdarma Trestná zodpovednosť právnických osôb ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb mobi? Jak mohu stáhnout knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb z Yvetta Turayová zdarma? Jak stáhnout Trestná zodpovednosť právnických osôb z Yvetta Turayová e-knihu zdarma?

Leave a Reply