Trestné právo hmotné II

Trestné právo hmotné II

Trestné právo hmotné II stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Trestné právo hmotné II z Jozef Záhora

 • Název knihy: Trestné právo hmotné II
 • Autor knihy: Jozef Záhora
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 648
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-585-9
 • EAN: 9788081685859
 • Dostupné soubory: trestne-pravo-hmotne-ii-347118.pdf, trestne-pravo-hmotne-ii-347118.epub, trestne-pravo-hmotne-ii-347118.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Trestné právo hmotné II v dolní části stránky

Shrnutí knihy Trestné právo hmotné II z Jozef Záhora

Učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného – všeobecnú časť.

Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia je legislatívne vyriešená tak, že jednotlivé trestné činy sú opísané ich typickými znakmi, ktorými sa navzájom odlišujú. Súhrn týchto typických znakov tvorí skutkovú podstatu príslušného trestného činu. Aj o trestných sankciách platí, že osobitná časť určuje len ich základ, ktorý je doplnený ustanoveniami vo všeobecnej časti.

Obsah osobitnej časti Trestného zákona vychádza najmä z kriminologických poznatkov a analýz, pričom je bezprostredným výsledkom trestnej politiky štátu v legislatívnej oblasti.
Systematika osobitnej časti Trestného zákona má význam pre orientáciu v zákone, zdôrazňuje sa ňou význam chránených hodnôt, je jednou z významných pomôcok pre výklad zákona. Trestné činy možno triediť podľa rôznych hľadísk (napr. podľa formy konania, podľa osobnosti páchateľa, podľa motívu, podľa formy zavinenia), ale pre systematiku osobitnej časti najlepšie vyhovuje a tradične zostáva druhový (skupinový) objekt trestného činu. Objekt trestného činu ako kritérium delenia umožňuje najprehľadnejšie usporiadať trestné činy do skupín a podskupín na zhruba veľkosťou porovnateľné celky a určiť aj ich poradie.

Je všeobecne uznávaným faktom, že pre správny výklad osobitnej časti Trestného zákona sa vyžaduje nielen znalosť príslušných ustanovení Trestného zákona, ale aj tých odvetví právneho poriadku, na ktoré sa ochrana vzťahuje. Pre správnu aplikáciu týchto trestnoprávnych ustanovení je nevyhnutné poznať aj širšie súvislosti, teda celý systém boja so zločinnosťou a trestnú politiku štátu.
Autori spracovali učebnicu zohľadňujúcu neustály vývoj v odbore trestného práva a reagujúcu aj na početné legislatívne zmeny, ktorými prešlo trestné právo za posledné roky.
Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, využitie nájde aj u odborníkov z trestnoprávnej teórie a praxe a informácie z nej sú využiteľné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo.

Stáhnout Trestné právo hmotné II knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Trestné právo hmotné II je 648 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Trestné právo hmotné II kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Trestné právo hmotné II z Jozef Záhora – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Trestné právo hmotné II z Jozef Záhora.

Populární vyhledávání: Trestné právo hmotné II pdf, stáhnout Trestné právo hmotné II pdf, stáhnout Trestné právo hmotné II knihu pdf, Trestné právo hmotné II kniha ve formátu pdf, zdarma Trestné právo hmotné II kniha ke stažení, zdarma Trestné právo hmotné II ebook ve formátu pdf, Trestné právo hmotné II knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Trestné právo hmotné II pdf? Jak mohu stáhnout Trestné právo hmotné II kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Trestné právo hmotné II zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Trestné právo hmotné II? stáhnout Trestné právo hmotné II epub, stáhnout Trestné právo hmotné II ebook epub, Trestné právo hmotné II e-kniha ve formátu epub, zdarma Trestné právo hmotné II ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Trestné právo hmotné II epub? Jak stáhnout knihu Trestné právo hmotné II ve formátu epub? Trestné právo hmotné II mobi, stáhnout Trestné právo hmotné II mobi, stáhnout Trestné právo hmotné II e-kniha mobi, Trestné právo hmotné II kniha ve formátu mobi, zdarma Trestné právo hmotné II ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Trestné právo hmotné II mobi? Jak mohu stáhnout knihu Trestné právo hmotné II v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Trestné právo hmotné II z Jozef Záhora zdarma? Jak stáhnout Trestné právo hmotné II z Jozef Záhora e-knihu zdarma?

Leave a Reply