Trestný čin podvodu

Trestný čin podvodu

Trestný čin podvodu stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Trestný čin podvodu z Peter Šamko

 • Název knihy: Trestný čin podvodu
 • Autor knihy: Peter Šamko
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 312
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8078-553-6
 • EAN: 9788080785536
 • Dostupné soubory: trestny-cin-podvodu-347374.pdf, trestny-cin-podvodu-347374.epub, trestny-cin-podvodu-347374.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Trestný čin podvodu v dolní části stránky

Shrnutí knihy Trestný čin podvodu z Peter Šamko

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov.

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 TZ, a to použitím rozhodovacej činnosti súdov, ale aj prokuratúry. Autor na 312 stranách podrobne popisuje jednotlivé znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu s odkazom na viac ako 230 judikátov a posudzuje tento trestný čin aj v kontexte s inými, viac ako 30-timi skutkovými podstatami ďalších trestných činov.

Obsahovo je publikácia zameraná hlavne na aplikačnú prax a praktické problémy, ktoré sa v praxi vyskytli, pričom vychádza nielen z oficiálnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá je zverejňovaná v zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk, ale aj z ostatnej rozhodovacej činnosti týchto súdov, ako aj súdov nižších stupňov, s tým, že použitá je aj staršia, pomerne bohatá a stále aktuálna judikatúra (tzv. predmníchovská judikatúra, t. j. judikatúra súdov do roku 1938, ako aj judikatúra po roku 1945). Použitá judikatúra bola pritom spracovaná formou komentára, pričom tam, kde to bolo potrebné, je uvedený aj skutok, ako aj podstatná časť odôvodnenia rozhodnutia, z ktorého judikatúra vychádzala pri formovaní právnych viet.

Zámerom publikácie je poskytnúť prehľad aj o určitých aktuálnych trendoch, ktoré sa začínajú využívať pri výklade znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu, a to napríklad o miere opatrnosti osoby vykonávajúcej v omyle majetkovú dispozíciu, riziku v komerčnej sfére alebo princípe ultima ratio a zásade subsidiarity trestnej represie.

Táto publikácia je určená sudcom, vyšším súdnym úradníkom, orgánom činným v trestnom konaní, prokurátorom, advokátom, ale môže slúžiť aj všetkým ostatným záujemcom o problematiku trestného práva, osobitne trestného činu podvodu.

Stáhnout Trestný čin podvodu knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Trestný čin podvodu je 312 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Trestný čin podvodu kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Trestný čin podvodu z Peter Šamko – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Trestný čin podvodu z Peter Šamko.

Populární vyhledávání: Trestný čin podvodu pdf, stáhnout Trestný čin podvodu pdf, stáhnout Trestný čin podvodu knihu pdf, Trestný čin podvodu kniha ve formátu pdf, zdarma Trestný čin podvodu kniha ke stažení, zdarma Trestný čin podvodu ebook ve formátu pdf, Trestný čin podvodu knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Trestný čin podvodu pdf? Jak mohu stáhnout Trestný čin podvodu kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Trestný čin podvodu zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Trestný čin podvodu? stáhnout Trestný čin podvodu epub, stáhnout Trestný čin podvodu ebook epub, Trestný čin podvodu e-kniha ve formátu epub, zdarma Trestný čin podvodu ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Trestný čin podvodu epub? Jak stáhnout knihu Trestný čin podvodu ve formátu epub? Trestný čin podvodu mobi, stáhnout Trestný čin podvodu mobi, stáhnout Trestný čin podvodu e-kniha mobi, Trestný čin podvodu kniha ve formátu mobi, zdarma Trestný čin podvodu ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Trestný čin podvodu mobi? Jak mohu stáhnout knihu Trestný čin podvodu v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Trestný čin podvodu z Peter Šamko zdarma? Jak stáhnout Trestný čin podvodu z Peter Šamko e-knihu zdarma?

Leave a Reply