Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD z Ing. Hana Juráňová

 • Název knihy: Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD
 • Autor knihy: Ing. Hana Juráňová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2017
 • Počet stránek: 500
 • Žánrové knihy: Účetnictví
 • ISBN: 978-80-7554-085-0
 • EAN: 9788075540850
 • Dostupné soubory: ucetnictvi-pro-verejnou-spravu-v-prikladech-2017-cd-336271.pdf, ucetnictvi-pro-verejnou-spravu-v-prikladech-2017-cd-336271.epub, ucetnictvi-pro-verejnou-spravu-v-prikladech-2017-cd-336271.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD v dolní části stránky

Shrnutí knihy Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD z Ing. Hana Juráňová

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel.

K obsahu publikace
Kromě účetních předpisů jsou v této knize uvedeny citace i dalších vybraných předpisů, které je nutno znát pro správné zobrazení skutečností, které jsou předmětem účetnictví, v účetních knihách. Kniha dále obsahuje i výběr metodických pokynů a stanovisek vydaných Ministerstvem financí ČR s výklady problémových oblastí.

Pro koho je publikace určena?
Tato kniha je určena zkušeným i méně zkušeným účetním, kteří chtějí nejen vědět, jak správně postupovat při účtování všech operací souvisejících s činností vybraných účetních jednotek (k tomu slouží návod v podobě souhrnných příkladů účtování), ale také porozumět důvodům, proč to tak je a na základě jakých právních předpisů obhájí svůj postup (k tomu slouží podrobný výklad účetních předpisů platných pro vybrané účetní jednotky a výklady vybraných pasáží ostatních právních předpisů, které je nutno pro správné posouzení účetního případu znát – například stavební řád, občanský zákoník, daňové zákony, malá i velká rozpočtová pravidla, vyhlášky o inventarizaci, o schvalování účetních závěrek atd.).
Rovněž je důležitým zdrojem informací i pro pracovníky provádějících kontroly uvnitř účetních jednotek, dále v rámci veřejnosprávních kontrol, přezkumů hospodaření, auditů, kontrol dotací, daňových kontrol atd. Mohla by pomoci ekonomům zabývajícím se hodnocením veličin vykazovaných v závěrkách jednotlivých typů účetních jednotek poznat rozdíly v systému zobrazení aktiv, pasiv i vlastních zdrojů a dosáhnout tak srovnatelných výsledků využitelných pro hodnocení subjektů – například pro úvěrovou politiku bank, rating, hodnocení žádostí o dotace atd.
V neposlední řadě může být využita i studenty středních a vysokých škol k pochopení speciálních účetních postupů nastavených předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD je 500 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD z Ing. Hana Juráňová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD z Ing. Hana Juráňová.

Populární vyhledávání: Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD pdf, stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD pdf, stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD knihu pdf, Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD kniha ve formátu pdf, zdarma Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD kniha ke stažení, zdarma Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD ebook ve formátu pdf, Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD pdf? Jak mohu stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD? stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD epub, stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD ebook epub, Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD e-kniha ve formátu epub, zdarma Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD epub? Jak stáhnout knihu Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD ve formátu epub? Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD mobi, stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD mobi, stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD e-kniha mobi, Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD kniha ve formátu mobi, zdarma Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD mobi? Jak mohu stáhnout knihu Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD z Ing. Hana Juráňová zdarma? Jak stáhnout Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD z Ing. Hana Juráňová e-knihu zdarma?

Leave a Reply