Ústavné právo

Ústavné právo

Ústavné právo stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Ústavné právo z Daniel Krošlák

 • Název knihy: Ústavné právo
 • Autor knihy: Daniel Krošlák
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 804
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-511-8
 • EAN: 9788081685118
 • Dostupné soubory: ustavne-pravo-347490.pdf, ustavne-pravo-347490.epub, ustavne-pravo-347490.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Ústavné právo v dolní části stránky

Shrnutí knihy Ústavné právo z Daniel Krošlák

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok pôsobiacich v čase písania na viacerých akademických pracoviskách – na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Právnickej fakulte Oxfordskej univerzity v Oxforde a na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Od skôr publikovaných učebníc ústavného práva sa publikácia líši vo viacerých aspektoch – predovšetkým je v nej v oveľa väčšej miere ako doteraz reflektovaná skutočnosť, že slovenský ústavný systém existuje v prostredí výrazne formovanom členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a v Rade Európy. Na základe toho boli tak do jednotlivých častí a kapitol zapracované príslušné normatívne akty, ako aj judikatúra Súdneho dvora Európskej únie či Európskeho súdu pre ľudské práva.

Obsah knihy je rozdelený na štyri časti. V prvej časti sa autori snažili nielen načrtnúť, ale aj bližšie analyzovať teoretické, historické a normatívne základy, na ktorých je postavené slovenské ústavné právo. Druhá časť prináša výklad problematiky ľudských práv v slovenskom, ale aj európskom kontexte. Tretia časť sa zaoberá jednotlivými ústavnými inštitúciami Slovenskej republiky a štvrtá časť učebnice prináša rozbor problematiky ústavnoprávnych aspektov verejnej správy.

Pri „napĺňaní“ obsahu autori kládli dôraz na to, aby poskytli čitateľom čo najkomplexnejší a najpresnejší obraz o analyzovanej téme. Dokonca možno povedať, že na niektorých miestach sa kniha nevyhýba kritike aktuálnych právnych pomerov a súčasne načrtáva aj možné východiská prípadnej budúcej právnej úpravy. Autorský kolektív na mnohých miestach do textu zaradil viaceré teóriu ilustrujúce praktické príklady, tabuľky či kontextuálne exkurzy. Navyše každá kapitola má na svojom konci stručné zhrnutie, ktoré by malo čitateľovi naznačiť najdôležitejšie aspekty tej-ktorej problematiky.

Publikácia si nájde miesto nielen u študentov práva, právnych akademikoch, ale aj u právnikov v praxi a laickej verejnosti majúcej záujem o otázky na pomedzí politiky a ústavného práva.

Stáhnout Ústavné právo knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Ústavné právo je 804 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Ústavné právo kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Ústavné právo z Daniel Krošlák – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Ústavné právo z Daniel Krošlák.

Populární vyhledávání: Ústavné právo pdf, stáhnout Ústavné právo pdf, stáhnout Ústavné právo knihu pdf, Ústavné právo kniha ve formátu pdf, zdarma Ústavné právo kniha ke stažení, zdarma Ústavné právo ebook ve formátu pdf, Ústavné právo knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Ústavné právo pdf? Jak mohu stáhnout Ústavné právo kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Ústavné právo zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Ústavné právo? stáhnout Ústavné právo epub, stáhnout Ústavné právo ebook epub, Ústavné právo e-kniha ve formátu epub, zdarma Ústavné právo ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Ústavné právo epub? Jak stáhnout knihu Ústavné právo ve formátu epub? Ústavné právo mobi, stáhnout Ústavné právo mobi, stáhnout Ústavné právo e-kniha mobi, Ústavné právo kniha ve formátu mobi, zdarma Ústavné právo ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Ústavné právo mobi? Jak mohu stáhnout knihu Ústavné právo v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Ústavné právo z Daniel Krošlák zdarma? Jak stáhnout Ústavné právo z Daniel Krošlák e-knihu zdarma?

Leave a Reply