Účtová osnova, České účetní standardy 2017

Účtová osnova, České účetní standardy 2017

Účtová osnova, České účetní standardy 2017 stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Účtová osnova, České účetní standardy 2017 z Ing. Jana Pilátová

 • Název knihy: Účtová osnova, České účetní standardy 2017
 • Autor knihy: Ing. Jana Pilátová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: 2017
 • Počet stránek: 408
 • Žánrové knihy: Účetnictví
 • ISBN: 978-80-7554-066-9
 • EAN: 9788075540669
 • Dostupné soubory: uctova-osnova-ceske-ucetni-standardy-2017-316759.pdf, uctova-osnova-ceske-ucetni-standardy-2017-316759.epub, uctova-osnova-ceske-ucetni-standardy-2017-316759.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Účtová osnova, České účetní standardy 2017 v dolní části stránky

Shrnutí knihy Účtová osnova, České účetní standardy 2017 z Ing. Jana Pilátová

Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví.

Úplné aktuální znění právních předpisů, komentář, příklady
Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor. Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci, kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem podle nově nastavených podmínek. Pozornost bude věnována rovněž problematice podrozvahových účtů. V této publikaci naleznete také upozornění, kterým oblastem je třeba věnovat pozornost při tvorbě či aktualizaci vnitřních předpisů (vnitropodnikových směrnic).

Aktuální legislativní stav
Problematika bude v této publikaci zpracována podle právního stavu k 1. 1. 2017, tedy včetně projednávané novely zákona o účetnictví.

Stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Účtová osnova, České účetní standardy 2017 je 408 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Účtová osnova, České účetní standardy 2017 kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Účtová osnova, České účetní standardy 2017 z Ing. Jana Pilátová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Účtová osnova, České účetní standardy 2017 z Ing. Jana Pilátová.

Populární vyhledávání: Účtová osnova, České účetní standardy 2017 pdf, stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 pdf, stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 knihu pdf, Účtová osnova, České účetní standardy 2017 kniha ve formátu pdf, zdarma Účtová osnova, České účetní standardy 2017 kniha ke stažení, zdarma Účtová osnova, České účetní standardy 2017 ebook ve formátu pdf, Účtová osnova, České účetní standardy 2017 knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 pdf? Jak mohu stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Účtová osnova, České účetní standardy 2017? stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 epub, stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 ebook epub, Účtová osnova, České účetní standardy 2017 e-kniha ve formátu epub, zdarma Účtová osnova, České účetní standardy 2017 ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Účtová osnova, České účetní standardy 2017 epub? Jak stáhnout knihu Účtová osnova, České účetní standardy 2017 ve formátu epub? Účtová osnova, České účetní standardy 2017 mobi, stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 mobi, stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 e-kniha mobi, Účtová osnova, České účetní standardy 2017 kniha ve formátu mobi, zdarma Účtová osnova, České účetní standardy 2017 ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Účtová osnova, České účetní standardy 2017 mobi? Jak mohu stáhnout knihu Účtová osnova, České účetní standardy 2017 v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 z Ing. Jana Pilátová zdarma? Jak stáhnout Účtová osnova, České účetní standardy 2017 z Ing. Jana Pilátová e-knihu zdarma?

Leave a Reply