Volebné právo a volebné systémy

Volebné právo a volebné systémy

Volebné právo a volebné systémy stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Volebné právo a volebné systémy z Marek Domin

 • Název knihy: Volebné právo a volebné systémy
 • Autor knihy: Marek Domin
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 412
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-634-4
 • EAN: 9788081686344
 • Dostupné soubory: volebne-pravo-a-volebne-systemy-346913.pdf, volebne-pravo-a-volebne-systemy-346913.epub, volebne-pravo-a-volebne-systemy-346913.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Volebné právo a volebné systémy v dolní části stránky

Shrnutí knihy Volebné právo a volebné systémy z Marek Domin

Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti.

Obsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa venuje všeobecným otázkam volieb, volebného práva a volebných systémov. Výklad je zameraný na samotný pojem volieb, ich funkcie a klasifikácie, ako aj na rôzne prístupy, akými je možné chápať pojem volebné právo. Najväčší priestor je venovaný problematike volebných systémov, a to jednak vo všeobecnej rovine, ako aj prostredníctvom príkladov viacerých konkrétnych druhov a modelov volebných systémov. Druhá kapitola publikácie je obsahovo rozsiahlejšia. Venuje sa volebnému právu Slovenskej republiky. Po stručnom historickom exkurze do vývoja volebného práva na území Slovenskej republiky po roku 1989 nasleduje spracovanie prameňov volebného práva, princípov volebného práva a podmienok volebného práva, vrátane prekážok jeho výkonu. Ďalej nasleduje výklad o všeobecných inštitútoch slovenského volebného práva spoločných pre všetky druhy volieb, týkajúcich sa najmä organizácie a priebehu volieb. Rozsahovo dominantnou časťou druhej kapitoly je šiesta podkapitola, ktorá predstavuje systematicky utriedený výklad o jednotlivých druhoch volieb. Súčasťou druhej kapitoly učebnice je aj spracovanie problematiky volebnej kampane a stručný výklad o inštitúte volieb a uplatnení volebného práva v čase krízových situácií.

Predkladaná publikácia má primárne slúžiť ako učebná pomôcka pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rozsah a spôsob spracovania matérie však nepochybne predurčuje jej širšiu využiteľnosť. Môže slúžiť aj ako komplementárna pomôcka pre prehĺbenie vedomostí aj pri štúdiu iných predmetov súvisiacim s ústavným právom Slovenskej republiky či štátovedou. Učebnica taktiež môže osloviť aj študentov iných spoločenskovedných disciplín, právnikov pôsobiacich v praxi, či ostatných záujemcov o otázky spojené s voľbami, volebným právom či volebnými systémami. Druhá kapitola publikácie, predovšetkým jej šiesta podkapitola, môže poslúžiť aj ako praktická pomôcka pre voliča pre lepšie pochopenie pravidiel jednotlivých druhov volieb, s ktorými sa v Slovenskej republike stretávame.

Stáhnout Volebné právo a volebné systémy knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Volebné právo a volebné systémy je 412 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Volebné právo a volebné systémy kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Volebné právo a volebné systémy z Marek Domin – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Volebné právo a volebné systémy z Marek Domin.

Populární vyhledávání: Volebné právo a volebné systémy pdf, stáhnout Volebné právo a volebné systémy pdf, stáhnout Volebné právo a volebné systémy knihu pdf, Volebné právo a volebné systémy kniha ve formátu pdf, zdarma Volebné právo a volebné systémy kniha ke stažení, zdarma Volebné právo a volebné systémy ebook ve formátu pdf, Volebné právo a volebné systémy knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Volebné právo a volebné systémy pdf? Jak mohu stáhnout Volebné právo a volebné systémy kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Volebné právo a volebné systémy zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Volebné právo a volebné systémy? stáhnout Volebné právo a volebné systémy epub, stáhnout Volebné právo a volebné systémy ebook epub, Volebné právo a volebné systémy e-kniha ve formátu epub, zdarma Volebné právo a volebné systémy ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Volebné právo a volebné systémy epub? Jak stáhnout knihu Volebné právo a volebné systémy ve formátu epub? Volebné právo a volebné systémy mobi, stáhnout Volebné právo a volebné systémy mobi, stáhnout Volebné právo a volebné systémy e-kniha mobi, Volebné právo a volebné systémy kniha ve formátu mobi, zdarma Volebné právo a volebné systémy ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Volebné právo a volebné systémy mobi? Jak mohu stáhnout knihu Volebné právo a volebné systémy v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Volebné právo a volebné systémy z Marek Domin zdarma? Jak stáhnout Volebné právo a volebné systémy z Marek Domin e-knihu zdarma?

Leave a Reply