Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES z Ján Mazák

 • Název knihy: Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES
 • Autor knihy: Ján Mazák
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 820
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8078-169-9
 • EAN: 9788080781699
 • Dostupné soubory: vyber-rozhodnuti-sudneho-dvora-es-347942.pdf, vyber-rozhodnuti-sudneho-dvora-es-347942.epub, vyber-rozhodnuti-sudneho-dvora-es-347942.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES v dolní části stránky

Shrnutí knihy Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES z Ján Mazák

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ktorá vedie Ústav európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach predkladajú odbornej právnickej verejnosti, ale nielen jej, výber niektorých kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

K rozsudkom sú pripojené poznámky, objasňujúce do istej miery pomerne jednoduchou a prístupnou formou širšie súvislosti, za ktorých boli rozsudky prijaté, s osobitným dôrazom na princípy, na ktorých vzniklo, existuje a rozvíja sa európske právo. Kniha je pokračovaním snahy tohto autorského kolektívu o priblíženie zložitej problematiky výkladu a používania európskeho, najmä komunitárneho práva, prostredníctvom ťažiskových rozhodnutí najvyššej autority pre jeho interpretáciu – Súdneho dvora. Súčasťou publikácie je aj CD obsahujúce nariadenie rady ES č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, Rokovací poriadok Súdneho dvora ES, Štatút Súdneho dvora ES, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Zmluva o Európskej únii.

Publikácia je určená predovšetkým sudcom, advokátom, prokurátorom, ale aj študentom, doktorandom, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES je 820 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES z Ján Mazák – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES z Ján Mazák.

Populární vyhledávání: Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pdf, stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pdf, stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES knihu pdf, Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES kniha ve formátu pdf, zdarma Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES kniha ke stažení, zdarma Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES ebook ve formátu pdf, Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pdf? Jak mohu stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES? stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES epub, stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES ebook epub, Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES e-kniha ve formátu epub, zdarma Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES epub? Jak stáhnout knihu Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES ve formátu epub? Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES mobi, stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES mobi, stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES e-kniha mobi, Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES kniha ve formátu mobi, zdarma Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES mobi? Jak mohu stáhnout knihu Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES z Ján Mazák zdarma? Jak stáhnout Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES z Ján Mazák e-knihu zdarma?

Leave a Reply