Zaistenie cudzincov

Zaistenie cudzincov

Zaistenie cudzincov stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zaistenie cudzincov z Elena Berthotyová

 • Název knihy: Zaistenie cudzincov
 • Autor knihy: Elena Berthotyová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 216
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-591-0
 • EAN: 9788081685910
 • Dostupné soubory: zaistenie-cudzincov-346970.pdf, zaistenie-cudzincov-346970.epub, zaistenie-cudzincov-346970.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zaistenie cudzincov v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zaistenie cudzincov z Elena Berthotyová

Slovenská republika sa po páde železnej opony v roku 1989 postupne stáva krajinou, kam prúdi stále viac cudzincov. Prichádzajú nielen utečenci, hľadajúci medzinárodnú ochranu pred prenasledovaním, ale aj cudzinci, pre ktorých je Slovenská republika iba tranzitnou krajinou na ich ceste do krajín západnej Európy – stále je však viac tých cudzincov, pre ktorých je cieľovou krajinou.
Na príliv cudzincov musela Slovenská republika nutne reagovať. Prijala všetky podstatné medzinárodné dokumenty týkajúce sa ochrany ľudských práv a azylovej problematiky. Je stranou Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Túto matériu upravuje tiež Listina základných práv a slobôd a zákon o azyle.
Zaistenie cudzincov v podmienkach Slovenskej republiky upravoval zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorý bol od 1. januára 2012 nahradený zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
K transpozícii Návratovej smernice 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 došlo už v priebehu účinnosti predchádzajúceho zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov. Slovenská republika bola jedným z prvých členských štátov EÚ, ktoré formálne splnili transpozičnú povinnosť, pričom úplná transpozícia tejto smernice bola zavŕšená 1. januárom 2012, a to nadobudnutím účinnosti práve zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

K problematike cudzineckého práva na slovenskom trhu chýba nielen komentár k zákonu o pobyte cudzincov a odborné články, ale predovšetkým zhrnutie a analýza judikatúry ESĽP, SD EÚ a slovenských súdov so zameraním na judikatúru vo veciach zaistenia cudzincov.

S ohľadom na trojaký rozmer prameňov práva, ktoré upravujú zaistenie cudzincov, autorka predkladá publikáciu založenú na znalosti judikatúry ESĽP, SD EÚ a súdov Slovenskej republiky (Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR) s cieľom poskytnúť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti spracovanú databázu judikátov v oblasti zaistenia cudzincov doplnenú o komentár súvisiacich relevantných ustanovení zákona o pobyte cudzincov. Hlavným motívom publikácie je poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými najvyšší súd zákon o pobyte cudzincov, niektoré medzinárodné dohovory a právne predpisy EÚ vykladá, ale je aj pokusom o nabúranie zotrvačnosti v myslení slovenského právnika, ktorý sa často upína na text zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov bez schopnosti vykladať ho vo svetle znalosti judikatúry ESĽP a textu EDĽP, resp. znalosti judikatúry SD EÚ a textu práva EÚ.

Stáhnout Zaistenie cudzincov knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zaistenie cudzincov je 216 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zaistenie cudzincov kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zaistenie cudzincov z Elena Berthotyová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zaistenie cudzincov z Elena Berthotyová.

Populární vyhledávání: Zaistenie cudzincov pdf, stáhnout Zaistenie cudzincov pdf, stáhnout Zaistenie cudzincov knihu pdf, Zaistenie cudzincov kniha ve formátu pdf, zdarma Zaistenie cudzincov kniha ke stažení, zdarma Zaistenie cudzincov ebook ve formátu pdf, Zaistenie cudzincov knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zaistenie cudzincov pdf? Jak mohu stáhnout Zaistenie cudzincov kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zaistenie cudzincov zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zaistenie cudzincov? stáhnout Zaistenie cudzincov epub, stáhnout Zaistenie cudzincov ebook epub, Zaistenie cudzincov e-kniha ve formátu epub, zdarma Zaistenie cudzincov ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zaistenie cudzincov epub? Jak stáhnout knihu Zaistenie cudzincov ve formátu epub? Zaistenie cudzincov mobi, stáhnout Zaistenie cudzincov mobi, stáhnout Zaistenie cudzincov e-kniha mobi, Zaistenie cudzincov kniha ve formátu mobi, zdarma Zaistenie cudzincov ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zaistenie cudzincov mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zaistenie cudzincov v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zaistenie cudzincov z Elena Berthotyová zdarma? Jak stáhnout Zaistenie cudzincov z Elena Berthotyová e-knihu zdarma?

Leave a Reply