Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákon o kolektívnom vyjednávaní stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o kolektívnom vyjednávaní z Jozef Toman

 • Název knihy: Zákon o kolektívnom vyjednávaní
 • Autor knihy: Jozef Toman
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 272
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-456-2
 • EAN: 9788081684562
 • Dostupné soubory: zakon-o-kolektivnom-vyjednavani-346870.pdf, zakon-o-kolektivnom-vyjednavani-346870.epub, zakon-o-kolektivnom-vyjednavani-346870.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o kolektívnom vyjednávaní v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o kolektívnom vyjednávaní z Jozef Toman

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva danú problematiku. Praktickým potrebám je prispôsobený aj jeho vzhľad a rozmery.

Autorský kolektív v komentári ponúka čitateľom vyčerpávajúci odborný výklad k celému procesu kolektívneho vyjednávania, pričom ho tvorí takmer výlučne vlastnými skúsenosťami, postrehmi a overenou právnou praxou. Komentár je spracovaný veľmi prehľadne, na vysokej odbornej úrovni, s dokonalou znalosťou rozoberanej problematiky.  Výklad jednotlivých ustanovení zákona o kolektívnom vyjednávaní je podaný zrozumiteľne, vecne a je efektívne zameraný na praktické otázky. Argumentačne sa autori opierajú aj o relevantné súdne rozhodnutia (slovenské súdy, české súdy, Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva). Jeho praktický prínos nie je len deklarovaný, ale umocňujú ho aj pripojené vzory dokumentov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní (napr. vzor žiadosti o riešenie sporu pred sprostredkovateľom, vzor dohody o odmene sprostredkovateľa a ďalšie).

Pravidlá kolektívneho vyjednávania sú v zákone o kolektívnom vyjednávaní v mnohých aspektoch veľmi rámcové a v praxi sú pre reguláciu tohto procesu nevyhnutné dohody sociálnych partnerov. Publikácia ponúka interpretácie zaužívaných postupov a dobrej praxe kolektívneho vyjednávania, čím sa stáva v momente použiteľným návodom pre všetky zúčastnené strany. Sociálni partneri si ozrejmia otázky procesnoprávnej aj hmotnoprávnej povahy, týkajúce sa fáz kolektívneho vyjednávania až po jeho výsledok.

Stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o kolektívnom vyjednávaní je 272 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o kolektívnom vyjednávaní kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní z Jozef Toman – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o kolektívnom vyjednávaní z Jozef Toman.

Populární vyhledávání: Zákon o kolektívnom vyjednávaní pdf, stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní pdf, stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní knihu pdf, Zákon o kolektívnom vyjednávaní kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o kolektívnom vyjednávaní kniha ke stažení, zdarma Zákon o kolektívnom vyjednávaní ebook ve formátu pdf, Zákon o kolektívnom vyjednávaní knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o kolektívnom vyjednávaní? stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní epub, stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní ebook epub, Zákon o kolektívnom vyjednávaní e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o kolektívnom vyjednávaní ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o kolektívnom vyjednávaní epub? Jak stáhnout knihu Zákon o kolektívnom vyjednávaní ve formátu epub? Zákon o kolektívnom vyjednávaní mobi, stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní mobi, stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní e-kniha mobi, Zákon o kolektívnom vyjednávaní kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o kolektívnom vyjednávaní ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o kolektívnom vyjednávaní mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o kolektívnom vyjednávaní v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní z Jozef Toman zdarma? Jak stáhnout Zákon o kolektívnom vyjednávaní z Jozef Toman e-knihu zdarma?

Leave a Reply