Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z Branislav Pospíšil

 • Název knihy: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Autor knihy: Branislav Pospíšil
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 650
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8078-458-4
 • EAN: 9788080784584
 • Dostupné soubory: zakon-o-konkurze-a-restrukturalizacii-347371.pdf, zakon-o-konkurze-a-restrukturalizacii-347371.epub, zakon-o-konkurze-a-restrukturalizacii-347371.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z Branislav Pospíšil

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní. Ustanovuje práva a povinnosti jeho účastníkov a vzhľadom na  možné dopady konkurzného, prípadne reštrukturalizačného konania a jeho striktnosť je nevyhnutnosťou výborná orientácia v jeho ustanoveniach a ich znalosť. Publikácia „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii- komentár" obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona, pričom vzhľadom na veľkú legislatívnu zmenu autor v komentovaných ustanoveniach porovnáva právny stav účinný do 31. decembra 2011 s právnou úpravou účinnou od 1. januára 2012 a od 1. januára 2013. Publikácia okrem paragrafového znenia a komentára obsahuje redakčne upravené časti dôvodových správ k príslušným ustanoveniam s komparáciou právneho stavu účinného do 31. decembra 2011 a účinného od 1. januára 2012, resp. 1. januára 2013.
Z hľadiska praktického používania publikácie sú pri jednotlivých ustanoveniach uvedené aj odkazy na súvisiace ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V  závere komentára je vecný register, ktorý čitateľovi uľahčí hľadanie konkrétnej problematiky.
Súčasťou publikácie je aj nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Komentár ako jediný na slovenskom trhu je koncipovaný tak, aby čitateľ získal čo najkomplexnejšie informácie a prehľad tak o konkurznom, ako aj reštrukturalizačnom konaní.
Je spracovaný odborníkom z aplikačnej praxe, ktorý aktívne vykonáva správcovskú činnosť a svoje poznatky premieta do svojho pôsobenia ako člen komisie pre novelizácie konkurzného práva.
Publikácia je určená správcom konkurzných podstát, likvidátorom, advokátom, sudcom a ostatnej právnickej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou konkurzov a reštrukturalizácií.

Stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii je 650 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z Branislav Pospíšil – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z Branislav Pospíšil.

Populární vyhledávání: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pdf, stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pdf, stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii knihu pdf, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kniha ke stažení, zdarma Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ebook ve formátu pdf, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii? stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii epub, stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ebook epub, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii epub? Jak stáhnout knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ve formátu epub? Zákon o konkurze a reštrukturalizácii mobi, stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii mobi, stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii e-kniha mobi, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z Branislav Pospíšil zdarma? Jak stáhnout Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z Branislav Pospíšil e-knihu zdarma?

Leave a Reply