Zákon o mediácii

Zákon o mediácii

Zákon o mediácii stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o mediácii z Katarína Šimonová

 • Název knihy: Zákon o mediácii
 • Autor knihy: Katarína Šimonová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 244
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-022-9
 • EAN: 9788081680229
 • Dostupné soubory: zakon-o-mediacii-346978.pdf, zakon-o-mediacii-346978.epub, zakon-o-mediacii-346978.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o mediácii v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o mediácii z Katarína Šimonová

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy súdnictva, akými sú zaťaženosť súdneho systému a prieťahy v konaní, ktoré ohrozujú rešpektovanie práva na spravodlivý súdny proces, nie je v našich podmienkach tak často využívaným inštitútom. Jedným z krokov k tomu, ako odstrániť tento nedostatok, je zabezpečiť dostatočné informovanie verejnosti o možnosti a vhodnosti riešenia vzájomných sporov mediáciou. A práve na túto úlohu sa podujali aj autori tohto komentára.

Predkladaný komentár k súčasnému zákonu o mediácii prináša výklad jednotlivých ustanovení, ktorý je doplnený súvisiacimi ustanoveniami a právnymi predpismi vnútroštátnej, únijnej aj medzinárodnej povahy, dôvodovou správou, a kde je to možné, aj judikatúrou súdov. Ide o komentár, ktorý je prvotinou svojho druhu medzi slovenskými komentármi. Jeho autori sa venujú mediácii v legislatívnej rovine a v rovine „dohľadu“ nad výkonom činnosti mediátora, mediačných vzdelávacích inštitúcií a mediačných centier.

Komentár je určený nielen odbornej verejnosti, ktorá svoje aktivity rozvíja v oblasti mediácie, ale aj tým, ktorí majú záujem riešiť svoje spory a konflikty cestou zmieru bez súdneho konania.

S ohľadom na široké spektrum profesií, ktoré môžu vykonávať činnosť mediátora, a vezmúc do úvahy značný okruh subjektov, ktorý prichádza alebo má možnosť prísť do kontaktu s mediáciou, cieľom publikácie je poskytnúť informácie v jazyku zrozumiteľnom pre čo najširšie spektrum čitateľov.

Stáhnout Zákon o mediácii knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o mediácii je 244 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o mediácii kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o mediácii z Katarína Šimonová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o mediácii z Katarína Šimonová.

Populární vyhledávání: Zákon o mediácii pdf, stáhnout Zákon o mediácii pdf, stáhnout Zákon o mediácii knihu pdf, Zákon o mediácii kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o mediácii kniha ke stažení, zdarma Zákon o mediácii ebook ve formátu pdf, Zákon o mediácii knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o mediácii pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o mediácii kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o mediácii zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o mediácii? stáhnout Zákon o mediácii epub, stáhnout Zákon o mediácii ebook epub, Zákon o mediácii e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o mediácii ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o mediácii epub? Jak stáhnout knihu Zákon o mediácii ve formátu epub? Zákon o mediácii mobi, stáhnout Zákon o mediácii mobi, stáhnout Zákon o mediácii e-kniha mobi, Zákon o mediácii kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o mediácii ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o mediácii mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o mediácii v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o mediácii z Katarína Šimonová zdarma? Jak stáhnout Zákon o mediácii z Katarína Šimonová e-knihu zdarma?

Leave a Reply