Zákon o Policajnom zbore

Zákon o Policajnom zbore

Zákon o Policajnom zbore stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o Policajnom zbore z Jozef Medelský

 • Název knihy: Zákon o Policajnom zbore
 • Autor knihy: Jozef Medelský
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 396
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-577-4
 • EAN: 9788081685774
 • Dostupné soubory: zakon-o-policajnom-zbore-347168.pdf, zakon-o-policajnom-zbore-347168.epub, zakon-o-policajnom-zbore-347168.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o Policajnom zbore v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o Policajnom zbore z Jozef Medelský

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a demokratického štátu. Na zabezpečovaní týchto úloh sa významnou mierou podieľa a spolupodieľa aj Policajný zbor Slovenskej republiky. Do jeho pôsobnosti zákon zveruje rozsiahlu agendu, do ktorej patrí nielen ochrana spoločnosti a jednotlivých osôb pred nebezpečenstvom a konaním, ktoré narúša verejný poriadok a bezpečnosť, ale aj dôležité úlohy na úseku odhaľovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov. Práve boj s protiprávnou a hlavne s trestnou činnosťou možno zaradiť k najdôležitejším úlohám, ktoré sú Policajnému zboru zverené. Okrem tohto, pôsobnosť Policajného zboru je zameraná aj do ďalších oblastí, do iných odvetví verejnej správy (iných ako policajná správa). Ide hlavne o plnenie úloh v odvetviach vnútornej správy, správy obrany a aj správy dopravy.

Predkladaný komentár k ustanoveniam zákona o Policajnom zbore predstavuje štruktúrované, odborné monografické spracovanie postavenia, úloh, práv (oprávnení), povinností a komplexu činností, ktoré sú zverené do pôsobnosti Policajného zboru v Slovenskej republike. Podrobné komentované spracovanie poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení, ale aj návod a usmernenie k ich aplikácii. Je doplnené o prehľad dostupnej judikatúry v podmienkach Slovenskej republiky.
Ako ucelené dielo je určené nielen odbornej (orgánom činným v trestnom konaní, súdom, správnym orgánom), ale aj laickej verejnosti, keďže poskytuje hĺbkový pohľad na parciálne otázky týkajúce sa Policajného zboru, jeho postavenia, štruktúry, činnosti, úloh v Slovenskej republike.

Stáhnout Zákon o Policajnom zbore knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o Policajnom zbore je 396 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o Policajnom zbore kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o Policajnom zbore z Jozef Medelský – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o Policajnom zbore z Jozef Medelský.

Populární vyhledávání: Zákon o Policajnom zbore pdf, stáhnout Zákon o Policajnom zbore pdf, stáhnout Zákon o Policajnom zbore knihu pdf, Zákon o Policajnom zbore kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o Policajnom zbore kniha ke stažení, zdarma Zákon o Policajnom zbore ebook ve formátu pdf, Zákon o Policajnom zbore knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o Policajnom zbore pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o Policajnom zbore kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o Policajnom zbore zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o Policajnom zbore? stáhnout Zákon o Policajnom zbore epub, stáhnout Zákon o Policajnom zbore ebook epub, Zákon o Policajnom zbore e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o Policajnom zbore ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o Policajnom zbore epub? Jak stáhnout knihu Zákon o Policajnom zbore ve formátu epub? Zákon o Policajnom zbore mobi, stáhnout Zákon o Policajnom zbore mobi, stáhnout Zákon o Policajnom zbore e-kniha mobi, Zákon o Policajnom zbore kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o Policajnom zbore ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o Policajnom zbore mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o Policajnom zbore v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o Policajnom zbore z Jozef Medelský zdarma? Jak stáhnout Zákon o Policajnom zbore z Jozef Medelský e-knihu zdarma?

Leave a Reply