Zákon o správcoch bytových domov Komentár

Zákon o správcoch bytových domov Komentár

Zákon o správcoch bytových domov Komentár stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o správcoch bytových domov Komentár z Milan Budjač

 • Název knihy: Zákon o správcoch bytových domov Komentár
 • Autor knihy: Milan Budjač
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 388
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-665-8
 • EAN: 9788081686658
 • Dostupné soubory: zakon-o-spravcoch-bytovych-domov-komentar-346877.pdf, zakon-o-spravcoch-bytovych-domov-komentar-346877.epub, zakon-o-spravcoch-bytovych-domov-komentar-346877.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o správcoch bytových domov Komentár v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o správcoch bytových domov Komentár z Milan Budjač

Zákon o správcoch bytových domov schválený v roku 2015 predstavuje vstupnú bránu do kvalitatívne nového výkonu správy bytových domov.

Prijatie zákona o správcoch bytových domov bolo v slovenskom právnom poriadku prelomové najmä vo vzťahu k zavedeniu systémovo koncipovaných a pomerne prísnych podmienok pre zápis do zoznamu správcov bytových domov, ktorý sa stal podmienkou výkonu činnosti správcu bytového domu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Právna úprava obsiahnutá v zákone o správcoch bytových domov ako úprava lex specialis nadväzuje na vecnú úpravu výkonu činnosti správcu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, primárne však upravuje statusové otázky a podmienky udelenia a odňatia povolenia na výkon činnosti. Právna úprava činnosti správcu bytového domu sa preto v zákone sústreďuje na úpravu administratívnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi správcom a orgánmi štátnej správy na úseku regulácie, kontroly a dohľadu nad správou bytových domov.

Komentár k zákonu o správcoch bytových domov je zameraný aplikačne a prakticky. Jeho ambíciou je podať komplexný výklad právnej úpravy a uľahčiť výkon práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Autori sa v rámci výkladu zamerali na všetky relevantné relácie právnej úpravy vo svetle pôsobenia civilných, administratívnoprávnych inštitútov a použitia noriem zákona o zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona o živnostenskom podnikaní a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Podrobne sa venujú otázke vhodného živnostenského oprávnenia na výkon činnosti správcu bytového domu, odbornej spôsobilosti správcu, kancelárii správcu, výkladu zákonných predpokladov pre zápis do zoznamu správcov bytových domov, samotnému zápisu a vyčiarknutiu zo zoznamu správcov bytových domov a dohľadu nad činnosťou správcov. Komentár obsahuje v neposlednom rade aj výklad novelizačného článku zákona meniaceho a dopĺňajúceho zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, okrem iného, v smere ukončenia transformácie bytov vo vlastníctve štátu a obcí za zvýhodnených podmienok. Komentár obsahuje aj rozsiahlu zbierku relevantnej judikatúry. Súčasťou publikácie je aj komentár k vykonávacej vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov.
Komentár je určený odbornej verejnosti, správcom bytových domov, sudcom, prokurátorom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, zástupcom realitného sektora, študentom právnických fakúlt, ale vzhľadom na jeho praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na objasnenie režimu práv a povinností plynúcich z komplikovaných právnych vzťahov súvisiacich s výkonom správy bytového domu.

Stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o správcoch bytových domov Komentár je 388 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o správcoch bytových domov Komentár kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o správcoch bytových domov Komentár z Milan Budjač – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o správcoch bytových domov Komentár z Milan Budjač.

Populární vyhledávání: Zákon o správcoch bytových domov Komentár pdf, stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár pdf, stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár knihu pdf, Zákon o správcoch bytových domov Komentár kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o správcoch bytových domov Komentár kniha ke stažení, zdarma Zákon o správcoch bytových domov Komentár ebook ve formátu pdf, Zákon o správcoch bytových domov Komentár knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o správcoch bytových domov Komentár? stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár epub, stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár ebook epub, Zákon o správcoch bytových domov Komentár e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o správcoch bytových domov Komentár ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o správcoch bytových domov Komentár epub? Jak stáhnout knihu Zákon o správcoch bytových domov Komentár ve formátu epub? Zákon o správcoch bytových domov Komentár mobi, stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár mobi, stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár e-kniha mobi, Zákon o správcoch bytových domov Komentár kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o správcoch bytových domov Komentár ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o správcoch bytových domov Komentár mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o správcoch bytových domov Komentár v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár z Milan Budjač zdarma? Jak stáhnout Zákon o správcoch bytových domov Komentár z Milan Budjač e-knihu zdarma?

Leave a Reply