Zákon o súdnych poplatkoch

Zákon o súdnych poplatkoch

Zákon o súdnych poplatkoch stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o súdnych poplatkoch z Edmund Horváth

 • Název knihy: Zákon o súdnych poplatkoch
 • Autor knihy: Edmund Horváth
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 266
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-044-1
 • EAN: 9788081680441
 • Dostupné soubory: zakon-o-sudnych-poplatkoch-346902.pdf, zakon-o-sudnych-poplatkoch-346902.epub, zakon-o-sudnych-poplatkoch-346902.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o súdnych poplatkoch v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o súdnych poplatkoch z Edmund Horváth

Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Nesprávna aplikácia poplatkového zákona, resp. uloženie poplatkovej povinnosti účastníkovi súdneho konania v prípade, ak ju nemá, môže predstavovať zásah štátu do základného práva na súdnu ochranu. Preto je znalosť poplatkového zákona tak pre súdnu prax, ako aj pre advokátov a podnikateľskú verejnosť nevyhnutná. Zákon o súdnych poplatkoch je okrem prameňa občianskeho procesného práva aj finančnoprávnou normou, keďže súdne poplatky sú jednou z príjmových zložiek štátneho rozpočtu a štát má záujem na ich správnom vyberaní.

Frekventované ustanovenia zákona, ako aj jednotlivé položky sadzobníka sú v komentári rozoberané podrobnejšie a na viacerých miestach autor upozorňuje na interpretačné odlišnosti v aplikačnej praxi súdov a zaujíma názory podporené judikatúrou súdov.Oslobodenie spotrebiteľov od súdnych poplatkov, oslobodenie správcov od súdnych poplatkov, spoplatňovanie tzv. hromadných podaní, elektronických podaní, vyrubovanie poplatkov v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v dedičských konaniach, vzťah zákonného oslobodenia na spoplatnenie jednotlivých úkonov súdov, problematika spoplatňovania žalôb na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, námietky zaujatosti, vracanie poplatkov – to je zlomok tém, ktoré v súčasnosti spôsobujú v praxi interpretačné problémy a ktoré autor v komentári analyzuje.

Nový, doplnený a rozšírený komentár k zákonu o súdnych poplatkoch je praktickou pomôckou pre vyšších súdnych úradníkov, sudcov, advokátov či podnikateľov.

Stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o súdnych poplatkoch je 266 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o súdnych poplatkoch kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o súdnych poplatkoch z Edmund Horváth – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o súdnych poplatkoch z Edmund Horváth.

Populární vyhledávání: Zákon o súdnych poplatkoch pdf, stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch pdf, stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch knihu pdf, Zákon o súdnych poplatkoch kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o súdnych poplatkoch kniha ke stažení, zdarma Zákon o súdnych poplatkoch ebook ve formátu pdf, Zákon o súdnych poplatkoch knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o súdnych poplatkoch? stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch epub, stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch ebook epub, Zákon o súdnych poplatkoch e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o súdnych poplatkoch ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o súdnych poplatkoch epub? Jak stáhnout knihu Zákon o súdnych poplatkoch ve formátu epub? Zákon o súdnych poplatkoch mobi, stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch mobi, stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch e-kniha mobi, Zákon o súdnych poplatkoch kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o súdnych poplatkoch ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o súdnych poplatkoch mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o súdnych poplatkoch v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch z Edmund Horváth zdarma? Jak stáhnout Zákon o súdnych poplatkoch z Edmund Horváth e-knihu zdarma?

Leave a Reply