Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z Ivan Šimovček

 • Název knihy: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Autor knihy: Ivan Šimovček
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 344
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-8168-413-5
 • EAN: 9788081684135
 • Dostupné soubory: zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-346976.pdf, zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-346976.epub, zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-346976.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z Ivan Šimovček

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike popri individuálnej trestnej zodpovednosti zavedená aj trestná zodpovednosť právnických osôb.
Komentár k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autori, profesori trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami, v krátkom čase, ešte pred účinnosťou zákona spracovali komentár k jeho príslušným ustanoveniam. V komentári autori prezentujú poznatky, ktoré môžu adresátovi právnej normy pomôcť pri porozumení a aplikácii príslušných ustanovení zákona v širších súvislostiach. Vzhľadom na to, že ide o nový inštitút, s ktorým nie sú v Slovenskej republike žiadne praktické skúsenosti, výklad jednotlivých ustanovení je obohatený aj o názory zahraničných, najmä českých autorov a relevantnú, hoci skromnú judikatúru českých súdov. Výklad je doplnený aj o príslušnú judikatúru slovenských všeobecných súdov, Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ktorej aplikácia prichádza pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti právnických osôb do úvahy.

Komentár je určený predovšetkým orgánom činným v trestnom konaní a súdom, ktoré budú vo svojej aplikačnej praxi riešiť konkrétne prípady vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči právnickým osobám. Svoje využitie nájde aj medzi advokátmi, ktorí budú obhajovať trestne stíhané právnické osoby, a medzi príslušnými štatutárnymi či inými orgánmi právnických osôb, najmä pri prijímaní príslušných opatrení na predchádzanie trestnej zodpovednosti v rámci právnickej osoby, na riadení ktorej sa podieľajú.

Stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb je 344 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z Ivan Šimovček – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z Ivan Šimovček.

Populární vyhledávání: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb pdf, stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb pdf, stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb knihu pdf, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb kniha ke stažení, zdarma Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ebook ve formátu pdf, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb? stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb epub, stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ebook epub, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb epub? Jak stáhnout knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ve formátu epub? Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb mobi, stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb mobi, stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb e-kniha mobi, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z Ivan Šimovček zdarma? Jak stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z Ivan Šimovček e-knihu zdarma?

Leave a Reply