Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o verejnom obstarávaní z Juraj Tkáč

 • Název knihy: Zákon o verejnom obstarávaní
 • Autor knihy: Juraj Tkáč
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 854
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8078-661-8
 • EAN: 9788080786618
 • Dostupné soubory: zakon-o-verejnom-obstaravani-347145.pdf, zakon-o-verejnom-obstaravani-347145.epub, zakon-o-verejnom-obstaravani-347145.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o verejnom obstarávaní v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o verejnom obstarávaní z Juraj Tkáč

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení dvoch posledných noviel – uskutočnených zákonom č. 95/2013 Z. z. a zákonom č. 180/2013 Z. z. Na 854 stranách sa nezameriava len na nové inštitúty či manuálne prebratie dôvodových správ, metodík Úradu pre verejné obstarávanie alebo rozhodnutí súdov, ale autori komentujú zákon o verejnom obstarávaní ako celok. Poukazujú aj na aplikačné problémy spolu so spôsobom riešenia alebo na prípadnú nejasnosť zákona, ktorú sa snažia interpretovať vo svetle smerníc vo verejnom obstarávaní a všeobecných pravidiel verejného obstarávania či právnych zásad.

Značným prínosom tejto publikácie je „obojpohlavný“ pohľad na jednotlivé ustanovenia zákona vzhľadom na skutočnosť, že autori majú skúsenosti s verejným obstarávaním pre verejných obstarávateľov a zároveň vystupovali v procesoch verejného obstarávania na strane uchádzačov či záujemcov.

Komentár k zákonnému ustanoveniu je doplnený o súvisiace ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, o súvisiace predpisy a takisto o príslušnú vnútroštátnu judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (komentár obsahuje rozsiahlu judikatúru Najvyššieho súdu SR vo veciach verejného obstarávania vrátane nepublikovaných rozhodnutí od roku 2005), Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Českej republiky. Kvalitu komentára dotvára aj doteraz na Slovensku najrozsiahlejšie publikovaná databáza rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ vo veciach súvisiacich s verejným obstarávaním.

Publikácia je určená verejným obstarávateľom, obstarávateľom, advokátom, zamestnancom verejnej správy a samosprávy, uchádzačom vo verejnom obstarávaní, bývalým odborne spôsobilým osobám – všetkým, ktorí sa v rámci svojho pôsobenia môžu s problematikou verejného obstarávania stretnúť.

Stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o verejnom obstarávaní je 854 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o verejnom obstarávaní kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o verejnom obstarávaní z Juraj Tkáč – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o verejnom obstarávaní z Juraj Tkáč.

Populární vyhledávání: Zákon o verejnom obstarávaní pdf, stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní pdf, stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní knihu pdf, Zákon o verejnom obstarávaní kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o verejnom obstarávaní kniha ke stažení, zdarma Zákon o verejnom obstarávaní ebook ve formátu pdf, Zákon o verejnom obstarávaní knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o verejnom obstarávaní? stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní epub, stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní ebook epub, Zákon o verejnom obstarávaní e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o verejnom obstarávaní ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o verejnom obstarávaní epub? Jak stáhnout knihu Zákon o verejnom obstarávaní ve formátu epub? Zákon o verejnom obstarávaní mobi, stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní mobi, stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní e-kniha mobi, Zákon o verejnom obstarávaní kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o verejnom obstarávaní ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o verejnom obstarávaní mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o verejnom obstarávaní v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní z Juraj Tkáč zdarma? Jak stáhnout Zákon o verejnom obstarávaní z Juraj Tkáč e-knihu zdarma?

Leave a Reply