Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z Zdenko Krajčír

 • Název knihy: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Autor knihy: Zdenko Krajčír
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 592
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-354-1
 • EAN: 9788081683541
 • Dostupné soubory: zakon-o-vychove-a-vzdelavani-skolsky-zakon-346953.pdf, zakon-o-vychove-a-vzdelavani-skolsky-zakon-346953.epub, zakon-o-vychove-a-vzdelavani-skolsky-zakon-346953.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z Zdenko Krajčír

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania. Autormi komentára sú odborníci s dlhoročnou skúsenosťou vo vedúcich funkciách inštitucionálnej základne pre regionálne školstvo na Slovensku.

Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný prehľad legislatívnej úpravy všetkých náležitostí pre oblasť výchovy a vzdelávania, ktoré sú obsahom zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení, doplnený príkladmi z praxe a ďalšími súvislosťami, či dôvodmi, ktoré k predmetnej úprave viedli a ktoré majú napomôcť k poznaniu zámeru zákonodarcu. Autori sa nevyhli ani konfrontácii s ustanoveniami, ktorých aplikácia je v praxi sporná alebo nejednotná, vedení snahou vyjadriť svoj názor, s cieľom napomôcť zjednoteniu aplikačnej praxe. Pri ustanoveniach, ktoré boli predmetom rozhodovacej činnosti súdov, či posudzovania ústavného súdu, uvádzajú aj príslušné súdne rozhodnutia s cieľom poukázať na súdnu prax a exekutívne dotváranie práva v oblasti regionálneho školstva.

Predkladaný komentár odzrkadľuje právny stav k 1. januáru 2016 a je určený pre širokú cieľovú skupinu pracovníkov školstva počnúc najvyššími orgánmi štátnej správy a samospráv, cez priamo riadené organizácie ministerstva školstva a príslušné útvary miest a obcí ako zriaďovateľov škôl a v neposlednom rade, či snáď skôr predovšetkým, pre riaditeľov a ďalších vedúcich pracovníkov škôl a školských zariadení, ako jedinečná príručka pre hľadanie odpovedí pre riešenie každodenných problémov. Publikácia by preto nemala chýbať v žiadnej inštitúcii s rozhodovacou právomocou v oblasti regionálneho školstva a v žiadnej škole či školskom zariadení.

Stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je 592 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z Zdenko Krajčír – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z Zdenko Krajčír.

Populární vyhledávání: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pdf, stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pdf, stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) knihu pdf, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) kniha ke stažení, zdarma Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ebook ve formátu pdf, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)? stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) epub, stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ebook epub, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) epub? Jak stáhnout knihu Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ve formátu epub? Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) mobi, stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) mobi, stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) e-kniha mobi, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z Zdenko Krajčír zdarma? Jak stáhnout Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z Zdenko Krajčír e-knihu zdarma?

Leave a Reply