Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár z Ľuboš Kukliš

 • Název knihy: Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár
 • Autor knihy: Ľuboš Kukliš
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 728
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-418-0
 • EAN: 9788081684180
 • Dostupné soubory: zakon-o-vysielani-a-retransmisii-komentar-346883.pdf, zakon-o-vysielani-a-retransmisii-komentar-346883.epub, zakon-o-vysielani-a-retransmisii-komentar-346883.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár z Ľuboš Kukliš

S okomentovanými vybranými súvisiacimi ustanoveniami zákona o digitálnom vysielaní

Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za ten čas stihla aplikačná prax objasniť veľa z jeho obsahu, ale prirodzene aj priniesť problémy, ktorých existenciu tvorcovia tohto zákona nemohli predpokladať. Samozrejme, elektronické médiá sa technologicky aj morálne vyvíjajú tak rýchlo, že predpis, ktorý túto oblasť reguluje, jednoducho nemôže po 15-tich rokoch ostať bezo zmeny aktuálny.

Zmeny v regulačnom prostredí však nemusí priniesť iba legislatíva. Podstatné je aj to, ako sa u regulátorov či súdov vyvíja pohľad na interpretáciu už existujúcich noriem. Faktom je, že viacero inštitútov zákona o vysielaní a retransmisii dokázalo prejsť pomerne turbulentným vývojom bez toho, aby došlo k podstatnejšej zmene ich legislatívneho vyjadrenia. Výsledkom je síce bohatá, ale nie vždy konzistentná judikatúra, v ktorej je jednoduché stratiť prehľad. Aj keď teda samotný zákon skúšku času zvládol, určite by pomohlo, keby jeho súčasné znenie dostalo prehľadný a najmä aktuálny komentár, ktorý by uľahčoval orientáciu pri jeho používaní. A to je aj cieľom tejto publikácie.

Publikácia sa primárne zameriava na právnu úpravu vzťahov, ktoré sú predmetom zákona o vysielaní a retransmisii. Toto tvrdenie síce môže znieť v publikácii s týmto názvom zvláštne, ale vzhľadom na súčasnú podobu právnej úpravy regulácie elektronických médií má pre pochopenie systematiky tejto publikácie zásadný význam. V súčasnosti totiž v oblasti elektronických médií existujú dva komplexné právne predpisy, ktorých predmet úpravy sa do značnej miery prelína, a síce zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní. Predmety ich úpravy sa však zároveň neprekrývajú úplne. Predmetom zákona o digitálnom vysielaní sú aj vzťahy, ktoré sa pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii dotýkajú len veľmi nepriamo, prípadne vôbec, a svojou povahou spadajú skôr do oblasti elektronických komunikácií kodifikovanej v prevažnej miere v zákone o elektronických komunikáciách. Z toho dôvodu nie je táto oblasť a v nej existujúce právne vzťahy ani predmetom tejto publikácie. Druhá časť publikácie, v ktorej sú komentované ustanovenia zákona o digitálnom vysielaní, tak neobsahuje zákon ako celok, ale je len výberom tých ustanovení, ktoré majú na vzťahy upravené zákonom o vysielaní a retransmisii priamy dosah – čo predstavuje asi polovicu všetkých ustanovení zákona o digitálnom vysielaní.

Stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár je 728 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár z Ľuboš Kukliš – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár z Ľuboš Kukliš.

Populární vyhledávání: Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár pdf, stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár pdf, stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár knihu pdf, Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár kniha ke stažení, zdarma Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár ebook ve formátu pdf, Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár? stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár epub, stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár ebook epub, Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár epub? Jak stáhnout knihu Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár ve formátu epub? Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár mobi, stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár mobi, stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár e-kniha mobi, Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár z Ľuboš Kukliš zdarma? Jak stáhnout Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár z Ľuboš Kukliš e-knihu zdarma?

Leave a Reply