Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z Róbert Jakubáč

 • Název knihy: Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • Autor knihy: Róbert Jakubáč
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 176
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-462-3
 • EAN: 9788081684623
 • Dostupné soubory: zakon-o-zodpovednosti-za-skodu-sposobenu-pri-vykone-verejnej-moci-347664.pdf, zakon-o-zodpovednosti-za-skodu-sposobenu-pri-vykone-verejnej-moci-347664.epub, zakon-o-zodpovednosti-za-skodu-sposobenu-pri-vykone-verejnej-moci-347664.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z Róbert Jakubáč

V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Interpretácia týchto právnych predpisov nie je vôbec jednoduchá.

Cieľom komentára je predložiť komplexný pohľad na právnu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s prihliadnutím na stanoviská prezentované v odbornej literatúre a súdnej praxi a poznatky aplikačnej praxe. Autor kladie osobitný dôraz na analýzu poňatia otázky príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom a vznikom škody v rozhodovacej praxi slovenských súdov, keďže práve táto problematika patrí nepochybne medzi najzložitejšie a najkontroverznejšie v oblasti občianskeho práva hmotného.
Výklady autora, ktorý poukazuje na niektoré protikladné stanoviská prezentované v súdnej praxi a ktorý do komentára pretavuje svoje dlhoročné skúsenosti s aplikáciou vyššie uvedených právnych predpisov, dopĺňa pomerne rozsiahly prehľad slovenskej a českej judikatúry vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že správna aplikácia zákona č. 514/2003 Z. z., resp. zákona č. 58/1969 Zb. si vyžaduje dôkladnú znalosť nielen celého radu právnych predpisov najmä z oblasti správneho práva (a to v nadväznosti na nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci pri výkone verejnej správy), ale taktiež znalosť pomerne bohatej judikatúry z oblasti zodpovednostných vzťahov. Autor sa nevyhýba polemike s niektorými stanoviskami prezentovanými v súdnej praxi.

Komentár je síce určený predovšetkým sudcom, advokátom a právnikom pôsobiacim na orgánoch verejnej moci, môže však poslúžiť každému, kto bol alebo sa cíti byť poškodený pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo nesprávnym úradným postupom.

Stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je 176 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z Róbert Jakubáč – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z Róbert Jakubáč.

Populární vyhledávání: Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci pdf, stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci pdf, stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci knihu pdf, Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci kniha ve formátu pdf, zdarma Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci kniha ke stažení, zdarma Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ebook ve formátu pdf, Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci pdf? Jak mohu stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci? stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci epub, stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ebook epub, Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci epub? Jak stáhnout knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ve formátu epub? Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci mobi, stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci mobi, stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci e-kniha mobi, Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci kniha ve formátu mobi, zdarma Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z Róbert Jakubáč zdarma? Jak stáhnout Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z Róbert Jakubáč e-knihu zdarma?

Leave a Reply