Zákonník práce Komentár

Zákonník práce Komentár

Zákonník práce Komentár stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Zákonník práce Komentár z Vojtech Tkáč

 • Název knihy: Zákonník práce Komentár
 • Autor knihy: Vojtech Tkáč
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 1030
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-069-4
 • EAN: 9788081680694
 • Dostupné soubory: zakonnik-prace-komentar-346964.pdf, zakonnik-prace-komentar-346964.epub, zakonnik-prace-komentar-346964.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Zákonník práce Komentár v dolní části stránky

Shrnutí knihy Zákonník práce Komentár z Vojtech Tkáč

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár.

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy jednotlivých právnych odvetví. Súčasťou techniky komentovania sú aj odkazy na postoje zákonodarcu, vyplývajúce z predchádzajúcich novelizácií Zákonníka práce (napríklad rozsiahla novelizácia Zákonníka práce uskutočnená zákonom č. 361/2012 Z. z.).

Publikácia obsahuje aj citovanie relevantných a rozhodujúcich súdnych rozhodnutí tak európskych súdov, ako aj judikatúru slovenských súdov a českej súdnej praxe. Autori v prílohe predkladajú vybrané právne pramene Medzinárodnej organizácie práce a Európskej únie, ktoré môžu byť využité v právnej praxi pri tvorbe aktov aplikácie pracovného práva, pri tvorbe relevantných právnych úkonov a komplexne v jurisprudencii.

Zákonník práce – komentár je určený tak širokej právnickej verejnosti, ako aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom.

Komentár k Zákonníku práce vychádza zo stavu právnej úpravy pracovného práva Slovenskej republiky k 30. júnu 2014.

Stáhnout Zákonník práce Komentár knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Zákonník práce Komentár je 1030 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Zákonník práce Komentár kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Zákonník práce Komentár z Vojtech Tkáč – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Zákonník práce Komentár z Vojtech Tkáč.

Populární vyhledávání: Zákonník práce Komentár pdf, stáhnout Zákonník práce Komentár pdf, stáhnout Zákonník práce Komentár knihu pdf, Zákonník práce Komentár kniha ve formátu pdf, zdarma Zákonník práce Komentár kniha ke stažení, zdarma Zákonník práce Komentár ebook ve formátu pdf, Zákonník práce Komentár knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Zákonník práce Komentár pdf? Jak mohu stáhnout Zákonník práce Komentár kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Zákonník práce Komentár zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Zákonník práce Komentár? stáhnout Zákonník práce Komentár epub, stáhnout Zákonník práce Komentár ebook epub, Zákonník práce Komentár e-kniha ve formátu epub, zdarma Zákonník práce Komentár ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Zákonník práce Komentár epub? Jak stáhnout knihu Zákonník práce Komentár ve formátu epub? Zákonník práce Komentár mobi, stáhnout Zákonník práce Komentár mobi, stáhnout Zákonník práce Komentár e-kniha mobi, Zákonník práce Komentár kniha ve formátu mobi, zdarma Zákonník práce Komentár ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Zákonník práce Komentár mobi? Jak mohu stáhnout knihu Zákonník práce Komentár v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Zákonník práce Komentár z Vojtech Tkáč zdarma? Jak stáhnout Zákonník práce Komentár z Vojtech Tkáč e-knihu zdarma?

Leave a Reply